20 december 2021. Omikronwaarheid en boosterdwaasheid

  2021-12-20, cartoon varianten meppen      2021-12-20, covidvarianten wikipedia

Zoek de verschillen. Rechts model van varianten van covid-19 in wikipedia.

Op 28 november schreef ik een ironisch stukje over de geboorte van de omikronvariant met daarin een paar verwachtingen over de gang van zaken.
Drie weken geleden probeerden een paar ambtenaren de nieuwe variant de weg naar Nederland te versperren door reizigers uit Zuid-Afrika, de bakermat van omikron, in een quarantainehotel bij Schiphol op te sluiten. Ik schreef: ‘Ik voorspel jullie: als omikron inderdaad besmettelijker is, zal het zich uitbreiden ten koste van oudere varianten. Of je Schiphol nu dicht gooit of niet.’ En inderdaad, volgens de Volkskrant van vanochtend betreft de helft van de positieve coronatests in nu al Amsterdam de omikronvariant, evenals in Engeland. In Denemarken maakt die variant 34 procent van de positieve tests uit.
Een andere wijsneuzerige opmerking was: ‘Over een paar weken weten we niet beter dan dat omikron onder ons is. En dat de vaccins nog wat slechter werken dan we al wisten.’ Nou, of we weten dat omikron onder ons is! De tv en kranten staan er bol van. En dat laatste blijkt een understatement: onze dierbare vaccins beschermen vrijwel niet tegen een omikroninfectie. Weer de Volkskrant van vandaag: ‘Uit Deense cijfers blijkt dat gevaccineerden bijna even vatbaar zijn voor besmetting als ongevaccineerden. Ruim 85 procent van de Denen van 12 jaar of ouder is gevaccineerd; zij maken 79 procent uit van alle omikronbesmettingen. Mensen die een boosterprik hebben gekregen, testen relatief minder vaak positief op omikron’.

Boosterdwaasheid

Relatief minder vaak?? Vager formuleren kan bijna niet. Waarom worden in dit geval geen percentages gemeld? Ik heb cijfers opgezocht bij het Statens Serum Institut in Kopenhagen[1]. De boostercampagne in Denemarken begon begin oktober. Nu is 15 procent van de bevolking voor de derde keer geprikt. Van de omikronbesmettingen blijkt 11 procent al een booster te hebben gehad. Dus 73 procent van de zeer recent geboosterden kan ook omikron oplopen! Die boosters zijn hooguit 2,5 maanden geleden zijn gezet. De werkzaamheid ervan neemt snel af. Boosters zullen de zeer zwakke bescherming van de eerste twee prikken tegen omikron dus nauwelijks verbeteren. Dat ligt ook voor de hand, want je spuit hetzelfde niet werkende spul in. Je haalt zo’n derde prik dus feitelijk voor Jan Doedel, maar wel met de kans op bijwerkingen en het risico dat je immuunsysteem verder verstoord raakt.
Het is mij wel duidelijk waarom de Volkskrant, alias Pfizerbode, de percentages niet vermeldt: men wil het geloof in de coronavaccins niet nog verder verzwakken. Integendeel, iedereen aan de booster en wel zo gauw mogelijk!
Mijn conclusie: bezint eer ge aan een boostertje begint!

Van kokervisie naar coronareligie

2021-12-20, plaatje nos tv kijker met gieren

Ben ik, niet getooid met een titel in de virologie of epidemiologie, zo veel slimmer dan de specialisten van het OMT, de ambtenaren van het ministerie van VGZ en de meerderheid van het parlement? Natuurlijk niet. Kritische deskundigen, zoals de immunologen Prof. Dr. Theo Schetters en Prof. Dr. Pierre Capel, hebben de ontwikkeling van nieuwe varianten die de vaccins ontwijken veel eerder voorspeld, maar werden door het conglomeraat van vaccingelovigen weggehoond als viruswappies met nepnieuws.
Wat helpt bij het vormen van een eigen oordeel is een beetje gezond verstand, een beetje argwaan en wat moeite om je beter te laten informeren dan alleen door berichten in het tv-journaal en de krant. De fameuze Amerikaanse universiteit MIT onderzocht verschillen tussen volgers van het officiële verhaal van de overheid en ‘viruswappies’. Daaruit blijkt dat de meeste wappies goed geïnformeerd zijn en op rationele gronden kiezen voor al dan niet vaccineren, terwijl de motivatie van meelopers om zich te laten vaccineren meestal beperkt blijft tot vaagheden als ‘vertrouwen in de overheid’ en ‘de deskundigen het wel zullen weten’.
Het grootste struikelblok is naar mijn mening dat de overheid en haar adviseurs, samen met een meerderheid van de bevolking, opgesloten zitten in een tunnelvisie met drie geloofsartikelen: (1) het coronavirus is en blijft doodeng, (2) de enige uitweg is vaccinatie van iedereen, (3) het is noodzakelijk om de bevolking gedragsbeperkingen op te leggen. Die uitgangspunten hebben in twee jaar de vorm aangenomen van een rotsvaste overtuiging, een coronareligie.
De coronareligie is tegenwoordig de belangrijkste wereldreligie. Hij komt voort uit een misplaatst superioriteitsgevoel van technocraten en wetenschappers, met in hun kielzog gezagsdragers. Zij denken de natuur met hun superieure intellect naar hun hand te kunnen zetten. Ze zijn voor God gaan spelen. De ontwikkeling van nieuwe gentherapie, in de vorm van coronavaccins, is daarvan een uiting. Dat virusje zouden ze er wel even onder krijgen.
Je bent gewaarschuwd: dit is niet een uitwas, maar een voorproefje van wat ons te wachten staat. Het gaat hen helemaal niet om het beschermen van onze gezondheid. Het gaat om macht over de wereld en haar rijkdommen, inclusief mensen. Het gaat om de toekomst van ons en onze kinderen. Het gaat om behoud van menselijkheid of een transformatie in robots.
We maken inmiddels met z’n allen deel uit van een wereldwijd farmaceutisch experiment dat volgens de betrokken Grote Rijke Ego’s niet kan en mag mislukken, maar dat door omikron in feite al mislukt is. Het is uiteraard nu zaak voor de GRE’s om deze mislukking te maskeren met smoezen, door vervalsing van gegevens en vooral door het telkens aanwakkeren van angst, van oudsher de beste strategie van elke religie om gelovigen te binden.

Van coronareligie naar vaccinwaanzin

2021-12-20, Galilei    2021-12-20, Van Dissel

Galilei Galileo (links) en Jaap van Dissel (rechts)

Rationele argumenten spelen bij religies geen rol meer. In de 17e eeuw hebben we dat al gezien bij het roemruchte conflict tussen Galileo Galilei en de Rooms-Katholieke kerk. Volgens de kerkelijke leer was destijds de aarde het middelpunt van het heelal en draaide de zon daar omheen. Galilei toonde aan dat de aarde rond de zon draaide. Het meningsverschil leidde ertoe dat de paus Galileo’s boeken verbood en hem onder huisarrest plaatste. Later werd de theorie van Galileo gemeengoed, maar de onderzoeker is pas in 1992 (!) door paus Paulus II gerehabiliteerd. Zo taai is geloof.
Overdrijf ik met de coronareligie?
Kijk nog eens naar de persconferentie, beter kerstconference, van het duo Rutte & De Jonge op 14 december j.l. Laatstgenoemde verklaarde toen: ‘Hecht je zo vreselijk aan je recht op vrijheid om ‘nee’ te zeggen tegen vaccinatie? Daar leg ik me niet bij neer. Want dat recht, die vrijheid, kan nooit belangrijker zijn dan het recht van een ander om niet ziek te worden’. Even dacht ik dat de heer De Jonge hier wat ingewikkeld de hand in eigen boezem stak en wees op de morele plicht van de overheid om daadkrachtig op te treden tegen ziekteverwekkende activiteiten, zoals de emissie van fijn stof door industrie en verkeer, de uitstoot van gifstoffen door Hoogovens, het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw, de productie van ongezonde levensmiddelen met veel te veel zout en suiker. Activiteiten die jaarlijks duizenden mensen het leven kosten. Dat zou fijn zijn, want het ‘recht om niet ziek te worden’ wordt hier door de overheid wezenlijk aangetast.
Nee, de heer De Jonge stelt voor de zoveelste keer het ‘asociale’ gedrag van ongevaccineerden aan de kaak, terwijl dit beeld al maanden achterhaald is door de wetenschap en de werkelijkheid. Het is bewezen dat gevaccineerden even goed anderen kunnen besmetten als ongevaccineerden[2]. Het is gebleken dat ook het overgrote deel van de ongevaccineerden reeds antistoffen tegen het coronavirus in hun bloedbaan heeft (bloedbank Sanquin; zie coronacolumn van 16 oktober j.l.). Deze natuurlijke immuniteit is effectiever en beschermt langer tegen besmetting dan vaccinatie[3]. Dat was al zo voor de komst van omikron. Met de expansie van omikron is het verschil tussen gevaccineerd en ongevaccineerd genivelleerd. Beide groepen moeten opnieuw immuniteit opbouwen.
De Jonge houdt een mythe in stand, tegen beter weten in. Rutte knikt instemmend. Albert Einstein gaf als definitie van waanzin: ‘steeds hetzelfde blijven doen en dan een ander resultaat verwachten’. Daar kunnen beide heren het mee doen.
Nu gebleken is dat de huidige vaccins, alsmede boosters, nauwelijks bescherming bieden tegen de omikronvariant, is verdere vaccinatie zinloos geworden en propaganda daarvoor onverantwoord en misleidend. Vaccinatie van kinderen is zelfs misdadig te noemen omdat ze een veel grotere kans hebben op ernstige bijwerkingen (met name hartontstekingen) dan om ernstig ziek te worden van corona.

Ziekenhuisopnamen en medicijnen

2021-12-01, cartoon droompatiënt scan

Toch toveren de vaccinatici en hun gelovigen nog twee troefkaarten uit hun achterzak: vaccinatie zou, ook bij de omikronvariant, redelijk goed bescherming bieden tegen ziekenhuisopname, en een extra prikje zou die bescherming nog verder opkrikken. Het zijn zielige troefkaartjes omdat het de bedoeling van elke vaccinatiecampagne is geweest om besmettingen en overdracht van het virus te voorkómen. Dat is grandioos mislukt. Een vaccin is nooit bedoeld om symptomen te dempen. Dat is weggelegd voor medicijnen.
Interessant detail terzijde: medicijnen die hun werkzaamheid tegen het coronavirus ruimschoots hebben bewezen, zoals ivermectine, mogen door artsen in Europa niet worden voorgeschreven[4], [5]. Daarbij kunnen boetes oplopen tot 100.000 euro. Ivermectine staat al decennia op de lijst van essentiële geneesmiddelen van de WHO en de ontdekkers hebben er de Nobelprijs voor ontvangen. Het mag wel worden voorgeschreven tegen andere ziektes, zoals schurft, luizen en malaria. Sommige studies suggereren dat het geringe aantal coronaslachtoffers in tropisch Afrika te danken is aan het veelvuldig gebruik van ivermectine tegen andere ziektes. Het patent van ivermectine is verlopen en het kost bijna niets. Een voordeel voor grootschalig gebruik. Maar bigfarma verdient er niets aan. Wel bij nieuwe vaccins waarop zij een monopolie heeft. Zou dat iets te maken hebben met het verbod op het gebruik van ivermectine?

Hoop in bange dagen

De troefjes van vaccinatici zijn ook zielig omdat ze niet berusten op kennis maar op hoop. De voorpagina van de Volkskrant vandaag: ‘ “Laten we het hopen”. Vraag OMT-lid en hoogleraar moleculaire epidemiologie Marc Bonten wat hij precies verwacht van de lockdown die zondag is ingegaan, en die woorden vallen ongeveer om de andere zin. Laten we hopen dat de gunstige voortekenen uit Zuid-Afrika kloppen en de omikronvariant veel minder ziek maakt dan eerdere coronavisrusen. Laten we hopen dat de vaccins in elk geval nog redelijk beschermen tegen ernstige ziekte. En laten we hopen dat de lockdown genoeg is om de zo gevreesde zorgcatastrofe te voorkomen. Niemand die het weet’.
Een unicum: we gaan vaccins die met twee doses niet werkten voor een derde keer op grote schaal toedienen ‘in de hoop’ dat ze dan wel werken. De cijfers uit Denemarken geven daartoe weinig aanleiding. Vaccineren op basis van hoop kan acceptabel zijn onder het mom: Baat het niet, het schaadt ook niet. Dat is hier echter niet het geval. In mijn vorige column van 5 december heb ik de enorme omvang van bijwerkingen bij normale vaccinatie uit de doeken gedaan: vijftig keer zo veel als na de griepprik, waaronder duizenden ernstig zieken en honderden sterfgevallen. Het lijkt er inmiddels op dat elke aanvullende vaccinatie het natuurlijke afweersysteem verder ontregelt en de kans op bijwerkingen vergroot. Een booster kan dus wel degelijk schaden.
Eergisteren had ik een vriend aan de telefoon. Hij vertelde me dat zijn favoriete, hoogbejaarde oom drie dagen na de boosterprik ernstige ademhalingsproblemen kreeg en nu in het ziekenhuis ligt. De booster was helaas voor oomlief te laat gekomen. Toen ik hem vroeg of zijn symptomen misschien aan de boosterprik zelf zou kunnen liggen, werd het even stil aan de andere kant van de lijn. Daaraan had hij nooit gedacht.
Jaap van Dissel op 15 december in het parlement: ‘De boodschap is: booster, booster, booster’. Vandaag herhaalde beddenbaas Ernst Kuipers die missie op het tv-journaal. Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Dat die oproep slechts gebaseerd is op hoop, hoor je niet. Onfatsoenlijk. Dat in Denemarken veel geboosterden toch besmet worden ook niet. Oneerlijk. Over risico’s wordt niet gerept. Onverantwoord.
Misschien moeten we maar eens eindelijk de aanbevelingen van deze cliniclowns naast ons neerleggen. Ze hebben het vaak genoeg mis gehad. Ga af op onderzoek van feiten, een rationele afweging van kansen en risico’s, en vooral ook op je intuïtie, je buikgevoel.
Als je het mij vraagt: ik zou nooit een booster nemen! Tenzij je erg oud of zwak bent, dan wel levensmoe.

2021-12-20, cartoon opa en Elsje

Uithuilen en opnieuw beginnen?

De beleidsmakers zijn chagrijnig. Het was een treurig stelletje hotemetoten dat eergisterenavond voor de zoveelste keer voor coronacrisisberaad bijeen kwam. Maar ze lieten zich niet uit het veld slaan. Van Dissel sprak naar aanleiding van omikron over ‘een flinke tegenvaller’. Mag je iets een tegenvaller noemen als de ontwikkeling al lang van tevoren door tal van deskundigen was voorzien? Ik noem dat een stommiteit.
Voor iedereen die de feiten op een rijtje zet, is het veel meer dan ‘een tegenvaller’. De opmars van omikron betekent in feite dat we te maken hebben met een nieuw virus doordat het onze belangrijkste verdedigingslinies tegen het oorspronkelijke virus, vaccinatie en beperkte bewegingsvrijheid, compleet onder de voet heeft gelopen. Dit houdt in dat alle inspanningen tegen het coronavirus sinds begin 2020 voor niets zijn geweest: de lockdowns, schoolsluitingen, teststraten, vaccinaties, avondklokken, afgelaste voorstellingen en sportwedstrijden, gesloten winkels en musea, failliete bedrijven, uitgestelde festivals, eenzaam gestorven bejaarden, verstoorde kinderfeestjes, 80 miljard euro gemeenschapsgeld van jou en mij over de balk gegooid, en ga zo maar door. Ook de censuur, verkettering van ongevaccineerden, uitsluiting van vakmensen, ontslagen van mensen die niet geprikt wilden worden, de polarisatie, verbroken vriendschappen en relaties, in elkaar geslagen demonstranten, en ga zo maar door. Voor niets.
Het lijkt erop dat onze rijksconferenciers met hun cliniclowns gewoon willen doorgaan op dezelfde weg: boosters, boosters, boosters; lockdowns, avondklokken, sluitingen van winkels, het wegsluizen van onze spaarcenten naar megabedrijven met megarijken: bigtech, bigfarma, Amazon. Tot in lengte van dagen. Hard op weg naar het einde van de menselijkheid, en misschien wel de mensheid. We moeten dat met alle kracht tegengaan en opkomen voor een leven in vrijheid, waardigheid en gezondheid. Nu.

Hoe? Ik zie drie belangrijke sporen:

  • Loop niet mee op deze heilloze weg. Protesteer in woord en daad. De boom in met hun mondkapjes. Weg met boosters. Open je winkel en restaurant. Ga gezellig op kerstvisite. Laat je niet chanteren door boetes of bedreigingen. Houd je rug recht.
  • Zoek steun bij elkaar. Het is moeilijk om een goed humeur te houden in de doorgedraaide werkelijkheid van vandaag. Zoek geestverwanten op. Praat, lach, zing en swing met elkaar. Laat de rust in de natuur haar weldadige werk doen.
  • Isoleer jezelf niet, maar probeer mensen in je omgeving te laten inzien welke waanzin gaande is. Omikron kan voor velen een eyeopener zijn. Een eenmaal geopend oog zal zich niet meer laten sluiten.

2021-12-20, afbeelding This storm is making me tired  2021-12-20, spirituale afbeelding over licht en donker

[1] https://www.ssi.dk/-/media/cdn/files/covid19/omikron/statusrapport/rapport-omikronvarianten-16122021-fk3t.pdf?la=da
[2] https://www.eurekalert.org/news-releases/933075
[3] https://www.nature.com/articles/d41586-021-01442-9
[4] Invermectin for Covid-19: real-time meta analysis of 71 studies. https://ivmmeta.com/
[5] https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(20)30464-8/fulltext
Eef Arnolds, eefarnolds@hetnet.nl, website coronacolumns.org

Verder verspreiden? Ja graag!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: