2021-12-03. Dit klopt van geen Kant

‘Chef bijwerkingen’ Agnes Kant: ‘We kunnen stellen dat angst voor het vaccin onterecht was’.

Op 20 november verscheen een interview in het Algemeen Dagblad met Agnes Kant, bekend als voormalige politica voor de Socialistische Partij, maar van oorsprong epidemioloog. Sinds 2013 is zij directeur van het Bijwerkingencentrum Lareb, aanvankelijk een afkorting voor ‘Landelijke Registratie en Evaluatie van Bijwerkingen’. Hier kunnen (vermoedelijke) bijwerkingen van medicijnen, waaronder vaccins, worden doorgegeven, zowel door getroffenen als geneeskundig personeel. Ook de bijwerkingen van de vaccins tegen covid-19 kunnen daar worden gemeld. Over die opgaven gaat het interview vooral.
De verslaggever vraagt: ‘Laten de coronavaccins veel gekke bijwerkingen zien omdat ze in zo’n korte tijd zijn ontwikkeld? Die vrees leefde bij veel mensen.’ Het antwoord van Kant is: ‘Nee, ik denk dat we inmiddels kunnen stellen dat die angst onterecht is geweest. Over de gehele linie zien we weinig afwijkends ten opzichte van andere vaccins.’
Dat wekte mijn nieuwsgierigheid, want ik heb het archief van het Lareb meermalen geraadpleegd en me verwonderd over het grote aantal meldingen van bijwerkingen van covid-vaccins: in totaal 813.665 symptomen bij 166.794 personen. Zouden andere vaccins dan net zo veel bijwerkingen hebben? Ik heb dat nagegaan door een vergelijking te maken met bijwerkingen van griepvaccins in het seizoen 2019-2020, waarover het Lareb een rapport heeft gepubliceerd (Meldingen van bijwerkingen na influenzavaccinaties, rapportage influenzaseizoen 2019-2020, 26 pp.). Van alle infectieziektes is griep het nauwst verwant aan covid-19. De resultaten zijn samengevat in onderstaande tabel.

Tabel 1. Meldingen van bijwerkingen bij vaccins tegen griep (influenza) in het seizoen 2019-2020 en vaccins tegen covid 19 in 2021. In de laatste kolom de verhouding tussen bijwerkingen van beide vaccins.

Parameter influenza 2019-2020 covid 19 2020-2021 covid/ influenza
aantal volledige vaccinaties  >3.000.000 11.178.800
aantal mensen met bijwerkingen 740 166.794
bijwerkingen per miljoen mensen 246,7 14.920,0 x 60
aantal ernstige bijwerkingen 12 2453
ernstige bijwerkingen per miljoen mensen 4,0 207,9 x 52
waarvan sterfgevallen 3 559
sterfgevallen per miljoen mensen 1,0 50,0 x50

Uit deze gegevens blijkt zonneklaar dat bijwerkingen van de covid-19 vaccins 50 tot 60 keer zo veel zijn gemeld als bij griepvaccins.

Voor sceptici van de uitkomsten:  het aantal bijwerkingen van griepvaccins is in de meeste jaren nog lager, bijvoorbeeld in het seizoen 2018/2019 in totaal 419 (gegevens Lareb).
Bovenstaande bevindingen zijn niet uniek voor Nederland. De bekende immunoloog Prof. Pierre Capel analyseerde in zijn videocolumn van 27 november de bijwerkingen van coronavaccins in de USA, daar geregistreerd door het overheidsinstituut VAERS (Vaccine Adverse Reporting System). Hij vergeleek het aantal bijwerkingen en het aantal sterfgevallen als gevolg van de coronavaccins met dezelfde grootheden voor alle andere vaccins tezamen in de periode 1990-2021. De resultaten zijn in onderstaande grafieken weergegeven. De bijwerkingen zijn ook in de USA bij coronavaccins vele malen hoger dan voor andere vaccins en vele malen ernstiger. Capel berekende dat het risico om te overlijden na een covid-19 vaccinatie 173 maal groter is dan na een griepprik, nog aanmerkelijk hoger dan volgens de cijfers van het Lareb.

2021-12-05, Capel, bijwerkingen vaccins in USA

Meldingen van bijwerkingen van Covid 19 vaccins in vergelijking met de bijwerkingen van alle andere vaccins samen
in de periode
1990-2021 (naar Capel, 2021).

2021-12-05, Capel bijwerkingen vaccins in USA, doden

Meldingen van sterftegevallen als gevolg van Covid 19 vaccins in vergelijking met sterftegevallen als gevolg van alle andere vaccins samen in de periode 1990-2021 (naar Capel, 2021).

Volgens critici wordt het aantal meldingen van bijwerkingen overdreven omdat er geen oorzakelijk verband hoeft te zijn tussen vaccinatie en een gemelde bijwerking. Anderzijds is de melding van een bijwerking vrijwillig en met name voor zorgmedewerkers een hoop administratieve rompslomp. Daardoor schatten veel onderzoekers juist dat slechts een klein deel (circa 10%) van de werkelijke bijwerkingen bij de registrerende instantie wordt gemeld. Dat wordt bevestigd door een onderzoek in de VS, gepubliceerd in het gezaghebbende tijdschrift Journal of Medical Virology (93: 4420-4429. 2021) over een doelgerichte enquête onder 432 zorgmedewerkers naar bijwerkingen kort na één of twee injecties met een mrna-vaccin. Vrijwel alle deelnemers (98,3%) hadden last van een of meer bijwerkingen. De meeste bijwerkingen waren mild, maar toch had 25% moeite met het vervullen van dagelijkse activiteiten, moest 27,8% één of meer dagen met ziekteverlof en had 3,9% externe hulp nodig. Omgerekend naar de hele bevolking zijn dat enorme aantallen. Als deze uitkomsten ook representatief zijn voor Nederland zou dat neerkomen op 10.988.000 mensen die negatieve effecten ervoeren na vaccinatie en 3.107.000 mensen die tijdelijk niet konden werken.
Let wel: het gaat hier alleen maar om de bijwerkingen kort na de vaccinatie. Eventueel later optredende vaccinatieschade, die steeds meer wordt geconstateerd en vaak ernstige gevolgen heeft, wordt sowieso niet als bijwerkingen geregistreerd omdat een directe relatie met vaccinatie niet meer kan worden gelegd. In dit verband is een recent artikel van belang over de situatie in Israël, waarin wordt berekend dat het aantal doden na vaccinatie veel hoger is dan het aantal coronadoden. Het is vrij ingewikkeld en ik heb het niet nagerekend.  Link: https://www.ninefornews.nl/wetenschapsjournalist-deze-2-grafieken-zouden-ons-allen-heel-erg-bezorgd-moeten-maken/

Het is opvallend dat dezelfde critici van de cijfers over bijwerkingen van vaccins nooit vraagtekens zetten bij het hoge aantal coronadoden. In de VS is door het National Center for Health Statistics onderzoek verricht naar de overlijdensaktes van ruim 300.000 mensen waarop covid-19 als doodsoorzaak was ingevuld. In slechts 5% van de gevallen was covid-19 als enige doodsoorzaak ingevuld. In alle andere gevallen was er sprake van één of meer (gemiddeld 4,0) andere ernstige kwalen (‘onderliggend lijden’, in het Engels ‘comorbidities’) die mede de dood hebben kunnen veroorzaakt, met als voornaamste suikerziekte, hoge bloeddruk en hartkwalen. Het gerapporteerde aantal coronadoden moet volgens richtlijnen van de WHO gebaseerd zijn op alle gevallen waarbij corona in een akte wordt vermeld. Daardoor wordt het schromelijk overschat. Het werkelijke aantal ligt dus ergens tussen de 5% en 95% van de vermelde sterfgevallen. Niemand die het echt weet.
Deze onthutsende cijfers over bijwerkingen en coronadoden hoor je niet uit de mond van Rutte en De Jonge op hun persconferenties en ook niet op tv-journaals en in dagbladen.  Ze worden genegeerd of gebagatelliseerd.

Om terug te komen op de uitlatingen van Agnes Kant: geen zinnig mens kan beweren dat 50 maal zoveel bijwerkingen bij covid 19 vaccins ‘weinig afwijkends ten opzichte van andere vaccins laat zien’. Er zijn twee mogelijkheden: Agnes Kant is oliedom en kent het werk van het instituut waar zij de scepter zwaait niet, of Agnes Kant liegt. Dat laatste is het meest waarschijnlijk. In beide gevallen dient zij uiteraard onmiddellijk te worden ontslagen. Dat zal echter niet gebeuren, want liegen lijkt voor de bestuurlijke en wetenschappelijke elite het nieuwe normaal te zijn. We hebben dat al eerder gezien bij ministers als Rutte (‘ik heb daar geen actieve herinnering aan’) en De Jonge. Tot voor kort was liegen een politieke doodzonde, maar tegenwoordig is dat voor het parlement geen punt meer. Je prevelt even een niet gemeend ‘sorry’ en gaat over tot de orde van de dag op hetzelfde pluche met hetzelfde mooie salaris. Geen wonder dat het vertrouwen in de overheid in anderhalf jaar is gedaald van 70% naar 29%.
Ook Agnes Kant hoeft zich geen zorgen te maken over haar prima betaalde baantje, want weinig journalisten kennen de feiten goed genoeg om haar kritisch te bevragen. De meeste media liegen sowieso welwillend met haar mee en het grote publiek gaat al helemaal niet in de gegevens van het Lareb spitten om haar uitspraken na te trekken. Ze is immers de hooggeachte directeur van een gerenommeerd overheidsinstituut?
Agnes Kant maakt misbruik van dat misplaatste vertrouwen. Het doel van haar media optreden is overduidelijk om nog meer vaccinatie te bevorderen, in overeenstemming met het vaste voornemen van de regering om alle Nederlanders aan de spuit te krijgen. Haar geruststellende woorden halen vast weer een paar mensen over de streep die bang waren voor bijwerkingen. Ze waren met recht bezorgd, zoals uit de gegevens blijkt.
Volgens de medische ethiek hebben mensen recht op objectieve voorlichting over voor- en nadelen van een bepaalde medische behandeling. Die objectiviteit is in de voorlichting over covid-19 niet te bespeuren.  De gevaren van een coronabesmetting worden zwaar overdreven, de nadelen van vaccinatie  op onverantwoordelijke wijze gebagatelliseerd. De ‘voorlichting’ is pure propaganda voor vaccinatie. Ik put hoop uit twee oude gezegdes: ‘eerlijkheid duurt het langst’ en ‘boontje komt om zijn loontje’.
In mijn omgeving ken ik inmiddels vijf personen die ziek geworden zijn door een coronabesmetting, geen van alle ernstig, en tien personen die ziek zijn geworden na vaccinaties, sommige met ernstige of langdurige klachten. Dat is wellicht niet representatief voor de hele bevolking, maar het zegt mij genoeg.

Als het nog kan: laat je niet vaccineren!!!

1 reactie

 1. Dit zijn wel erg schrikbarende cijfers die n.b. bij een overheidsinstantie zijn te vinden!
  Waarover men in alle nieuws – en praatprogramma’s niets hoort en misschien nog wel ernstiger, dat ook de journalisten en media zich niet meer, gebaseerd op feiten, ergens kritisch over durven uit te laten……
  Maar dat begint zo langzaam aan gemeengoed te worden, het gelieg, het gedraai, het niet willen antwoorden en totaal lak hebben aan alle regels en wetten die onze regering in afgelopen tijd ten tonele heeft gebracht. Maar het zal wel het nieuwe elan en andere bestuurscultuur zijn die ons steeds wordt beloofd maar door de zelfde leugenaars moet worden uitgevoerd.
  Valt dit in de categorie “oude wijn in nieuwe zakken”?
  Of ben nu te mild?

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: