12 januari 2022. Een steentje in de Hofvijver

2022-01-10, man met mondkapje in zijn nek-klein

Twee dagen geleden was voor mij een mijlpaal in mijn korte coronageschiedenis. Ik ben nu, samen met mijn partner in crime Christine Dun, echt ten strijde getrokken door per mail een open brief te versturen aan alle leden van de Eerste en Tweede Kamer, alsmede naar een groot aantal media, actiegroepen en juridische instanties. In deze brief evalueren wij het coronabeleid tot op heden, schetsen wij de huidige situatie en de perspectieven voor de toekomst. We hebben alle beweringen zoveel mogelijk voorzien van kwantitatieve onderbouwing en van talrijke verwijzingen naar betrouwbare bronnen. Lezers worden uitgenodigd tot het overdenken van standpunten door We eindigen met een aantal concrete aanbevelingen voor een ander beleid.
Al doende is de voorgenomen korte brief na vier weken research en nachtelijke arbeid geleidelijk uitgegroeid tot een rapport van 22 pagina’s. Het is een samenvatting van feiten en meningen over de coronacrisis waarvan wij allen nog steeds deelgenoot zijn, tegen wil en dank. De tekst is te lang om integraal in deze  column op te nemen. Ik volsta hier met de twee eerste pagina’s van de brief en een link om een pdf -bestand met de volledige tekst te downloaden. We denken dat deze brief nuttig kan zijn als een beknopte samenvatting met veel relevante gegevens van de coronacrisis tot nu toe. Maak er gebruik van en geef het door, alsjeblieft.

Link: 2022-01-10, brief Eerste en Tweede Kamer PDF

We hebben het initiatief tot deze brief genomen vanwege onze groeiende verbijstering en frustratie over de houding van de politiek in het coronadossier. Uit wetenschappelijk onderzoek, ook verwoord in krantenartikelen, blijkt dat de thans dominante omikronvariant (vandaag in een Nederlandse steekproef al in 89% van de coronabesmettingen) veel milder is dan de voorgaande coronavarianten en qua symptomen te vergelijken is met een gewone griep. Ook is genoegzaam bekend dat de huidige vaccins niet of nauwelijks beschermen tegen de omikronvariant en dat virusoverdracht door gevaccineerden vaak optreedt. Er is dus alle aanleiding om de vaccinatiecampagne op een laag pitje te zetten of te stoppen. Toch slaat minister De Jonge steeds woester om zich heen om alle ongevaccineerden alsnog aan onwerkzame vaccins te krijgen, en reeds gevaccineerden aan boosters van dezelfde abominabele kwaliteit.
Dat is tot daar aan toe. Dorpsgekken en dwazen zijn er altijd geweest, ook in de politieke arena. Maar dat er in het parlement geen storm van protest losbreekt tegen deze dwaasheid is verdacht; dat goed opgeleide mensen in de rij staan voor een booster, ook in onze vriendenkring vinden wij pas echt verontrustend.
We hebben niet de illusie dat we in de politiek veel met onze brief zullen bereiken. Er zijn door alternatieve denkers, wetenschappers en organisaties al zo veel uitstekende brandbrieven naar het parlement gestuurd zonder een zichtbaar effect, dat we ons afvragen of Kamerleden de moeite zullen nemen om de eerste pagina te lezen, laat staan dat hun covid-overtuiging door ons schrijven zou worden beïnvloed. Je weet nooit. Misschien valt er ergens een zaadje in vruchtbare aarde.

2022-01-08, cartoon, na de boosters alles ok.

Bron: FKA Bor Strawz


Open brief aan de leden van de Eerste en Tweede kamer
Dringende oproep tot heroverweging van het coronabeleid

Geachte volksvertegenwoordiger,

Ondergetekenden, twee oudere inwoners van Drenthe, vertegenwoordigen op hun manier óók het Nederlandse volk. We zijn niet bekleed met de macht en de verantwoordelijkheid om overheidsbeleid te beïnvloeden en te controleren in het belang van de bevolking. U wel.
Wij hebben het coronabeleid vanaf het begin aandachtig gevolgd en allerlei bronnen geraadpleegd, zowel van de overheid als van anderen. Op grond daarvan maken we ons grote zorgen. Vrijwel de hele bevolking heeft de afgelopen twee jaar offers moeten brengen in zakelijke, financiële, emotionele en praktische zin, terwijl de situatie rond covid-19 niet wezenlijk is verbeterd en er geen uitzicht is op een duurzame uitweg uit de crisis. Desondanks gaat de regering, gesteund door een Kamermeerderheid, tot nu toe door op dezelfde weg, met als speerpunten massavaccinatie, vrijheid beperkende maatregelen voor burgers en extra beperkingen voor ongevaccineerden.
Inmiddels lijkt ons afdoende duidelijk dat dit een doodlopend spoor is. Ter illustratie verwijzen wij naar onderstaande tabel, waarin de situatie wordt vergeleken van november 2020 vóór de aanvang van vaccinaties met die van november 2021, toen 85% van de bevolking was gevaccineerd en er een groepsimmuniteit van minstens 95% was bereikt. Vandaag telde Nederland het hoogste aantal nieuwe corona besmettingen ooit……..

Vergelijking van kerngetallen m.b.t. covid-19 tussen november 2020 en november 2021
Gunstige trend groen gemarkeerd > 200 % 100-200 % 50-100 %
Ongunstige trend rood gemarkeerd > 200 % 100-200 % 50-100 %
Periode en bron 2020 week 48  23-29 nov 2021 week 47 22-28 nov Bron gegevens
VACCINATIE EN ANTISTOFFEN
% volledig gevaccineerd 0 83,4% RIVM
% eenmalig gevaccineerd 0 86,9% RIVM
% antistoffen in bloed <10,0% >95,1% Sanquin
BIJWERKINGEN NA VACCINATIE
bijwerkingen totaal 0 813.665 Lareb
gevaccineerden met bijwerkingen 0 166.794 Lareb
ernstige bijwerkingen 0 2.453 Lareb
sterfgevallen 0 559 Lareb
TESTEN (‘BESMETTINGEN’)
gem. aantal pcr-testen per dag 36.837 94.690 Corona dashboard
gem. aantal positieve testen per dag 4.095 20.528 Corona dashboard
gem. % positieve testen per dag 12,9 22,2 Corona dashboard
ZIEKENHUISCAPACITEIT
Ziekenhuisbedden totaal 37.000 37.000? min. VWZ
Bedden voor volwassenenzorg 12.500 11.500 divers
Beschikbare IC-bedden 1400 1150 LNAZ
IC-bedden met personeel 1400 950 LNAZ
CORONA, ERNSTIG ZIEKEN EN DODEN
gem. ziekenhuisopnamen per dag 176 310 Corona dashboard
gem. IC-opnamen per dag 30 48 Corona dashboard
gem. sterfgevallen per dag 58 43 Corona dashboard
oversterfte Nederland 393 1147 CBS

De cijfers in de tabel tonen aan dat het beleid niet het beoogde resultaat heeft opgeleverd. Integendeel. Ondanks vaccinatie van een overgrote meerderheid van de bevolking zijn bijna alle parameters elf maanden na het begin van de vaccinaties ongunstiger dan vorig jaar. Inmiddels heeft dat beleid geleid tot immense financiële, economische en immateriële schade, waaronder een ongekende polarisatie binnen de samenleving, beroepsverboden voor een aantal groepen zonder afdoende financiële compensatie, leerachterstand bij de schoolgaande jeugd en een massaal gevoel van onvrede en uitzichtloosheid dat tot uiting komt in aanhoudende demonstraties en een ongekende daling van het vertrouwen in de overheid van 70 naar 29 percent. Dat vertrouwen is in Nederland inmiddels lager dan in het Rusland van Poetin. Dat behoort u zich ook als volksvertegenwoordiger aan te trekken.
De opkomst van de omikronvariant sinds december 2021 heeft de situatie drastisch veranderd doordat de besmettelijkheid groter is, de vaccins veel minder bescherming bieden en de symptomen milder zijn. Op 5 januari behoorde al  89% van de pcr-tests tot die variant. Hierdoor is iedere hoop op het effectief bestrijden van covid-19 door middel van vaccinatie van de bevolking de bodem ingeslagen. Het is dus de hoogste tijd om de bakens van het coronabeleid te verzetten. Die noodzaak bestond overigens al voordat omikron in beeld kwam, want de vaccins boden ook toen al onvoldoende bescherming tegen besmetting en tegen virusoverdracht op anderen.
Door de overheid en in de media wordt de indruk gewekt dat het coronavirus verantwoordelijk is voor de terugkerende ongemakken die de bevolking ondervindt. Dat is misleidend. Het virus stelt geen lockdown in. Dat doet de overheid. Die bepaalt het beleid en heeft daarin een vrije keuze. U bent als Kamerlid medeverantwoordelijk voor het beleid en de gevolgen daarvan, niet het virus.

Oproep tot bezinning
Daarom verzoeken wij u vriendelijk doch dringend om de tijd te nemen voor bezinning op het gevoerde coronabeleid in de afgelopen twee jaar. Er zijn minstens vijf goede redenen om dit nu te doen: (1) de tot op heden behaalde resultaten van het coronabeleid zijn zeer teleurstellend en behaald tegen een zeer hoge prijs (zie tabel), (2) groepsimmuniteit is al lang bereikt maar heeft het aantal besmettingen niet doen dalen, (3) massavaccinatie is gerealiseerd maar heeft het aantal besmettingen niet doen dalen, (4) de huidige vaccins bieden nauwelijks bescherming tegen de thans dominante omikronvariant, (5) omikron is aanmerkelijk milder dan zijn voorgangers.
Wij hebben de indruk dat veel maatregelen van de regering genomen zijn in de waan van de dag, bijvoorbeeld op grond van plotseling oplopende aantallen positieve tests of ziekenhuisopnames, zonder terugblik op eerdere doelstellingen en prognoses, zonder een objectieve evaluatie van behaalde resultaten en zonder kosten/batenanalyse achteraf. Ons inziens zijn zulke exercities essentieel voor een realistische planning van het coronabeleid.
Een van de motieven om u deze brief te schrijven is het bieden van een referentiekader voor een evaluatie van het gevoerde beleid door feiten en inzichten hier samen te vatten. De meeste gegevens zijn afkomstig van overheidsdiensten, zoals het RIVM, het Lareb, het CBS, en van internationale instanties als de WHO. Relevante bronnen worden vermeld in voetnoten. Een inhoudsopgave maakt het gemakkelijker om informatie over een bepaald onderwerp te vinden.
Wij zijn zo vrij geweest om in deze brief onze eigen conclusies en twijfels te verwoorden. Ze zijn aanleiding om u concrete vragen voor te leggen of een voorstel in overweging te geven. Deze punten ter overdenking zijn in kaders geplaatst. Aan het einde van de brief geven wij een overzicht van onze belangrijkste suggesties om het coronabeleid aan te passen aan de realiteit van dit moment.

Met vriendelijke groeten,

Eef Arnolds en Christine Dun, 7 januari 2022.

Dr. E.J.M. Arnolds, Holthe 21, Beilen, eefarnolds@hetnet.nl, site: coronacolumns.org.  (1948). Bioloog, voormalig universitair hoofdocent aan WUR, oud directeur van het Biologisch Station te Wijster, schrijver.

E.C. Dun, Diepweg 27, Stuifzand, ecdun@xs4all.nl, site: wonderwandeling.org.  (1952). Bedrijfskundige, voormalig HBO verpleegkundige, HBO Maatschappelijke Gezondheidszorg, manager GGD, senior organisatieadviseur.

2 reacties

 1. Het is een feitelijk goed onderbouwd epistel geworden en begrijp nog steeds niet waarom in de “main stream” media hier met geen woord over wordt gerept.
  En dit niet alleen n.a.v. van Arnolds zijn schrijven maar omdat er blijkbaar ook geen goede onderzoeksjournalist die hierin durft ( mag? ) duiken.
  Hoogst merkwaardig.
  En vooral ook het laatste stuk over de bemoeienissen van WEF met regeringsbeleid van een club nb die door niemand van dit land zijn gekozen.
  Ben bang dat dit nog steeds niet de aandacht gaat krijgen die nu langzaamaan wel vereist is maar…… misschien is er iemand in de politiek of journaille die het aandurft om deze genoemde zaken, beschikbaar op o.a. officiele websites van de overheid, toch eens serieus te nemen!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: