21 november 2021. Ik had weer eens  zwaar de pest in…

2021-11-21, vage weg

Zijn we het zicht op de werkelijkheid nu helemaal kwijt?

Afgelopen vrijdag was weer zo’n dag dat de Volkskrant me al bij het ontbijt een slecht humeur bezorgde. Dat werd ’s avonds trouwens nog versterkt door het zes uur journaal van de publieke omroep. Maar dat is een ander verhaal.
Zoals trouwe lezertjes weten, gebruik ik regelmatig stukken uit de Volkskrant als uitgangspunt om coronakwesties te becommentariëren. Vanwege de verontwaardiging over de inferieure kwaliteit van berichtgeving, die in mijn columns doorklinkt, hebben diverse mensen me al aangeraden om mijn abonnement te beëindigen. Slecht voor mijn humeur en slecht voor mijn gezondheid, zeggen ze.
Veel dank voor het advies. Ja, jullie hebben ongetwijfeld gelijk. Toch volg ik jullie raad voorlopig niet op. Het zou lekker knus zijn om me met ongevaccineerde stamgenoten af te sluiten van de boze buitenwereld, maar we zijn door vele draden met die buitenwereld verbonden en helaas bemoeit die boze buitenwereld zich volop met ons. Ik vind het daarom zinvol, ja zelfs noodzakelijk, om kennis te blijven nemen van wat zich in dewereld afspeelt. Bovendien kan lang niet alles wat in de reguliere media wordt beweerd, afgedaan worden als onzin. Omgekeerd bevatten lang niet alle berichten uit de alternatieve media juiste informatie. Bij mijn voortdurende zoektocht naar de waarheid vind ik een open, onderzoekende benadering van verschillende bronnen cruciaal.
Daarnaast vind ik het van belang dat iemand, in dit geval ik dus, met enige regelmaat  signaleert hoezeer de Volkskrant een spreekbuis is geworden van een incompetente en corrupte overheid.
Liever een luis in de pels dan een vlieg op de muur!

Aantal coronadoden
Nu naar mijn vrijdagse wrevels. De kop van de dagelijkse rubriek ‘Cijfers bij het nieuws’ luidt: ‘Coronasterfte vijf keer zo hoog als RIVM-cijfers, in week bijna 850 doden meer dan verwacht’. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt namelijk dat in de tweede week van november ruim 3750 Nederlanders zijn gestorven, bijna 850 meer dan verwacht in die periode; de zogenaamde oversterfte. Over de oorzaken van overlijden kan het CBS geen mededelingen doen omdat die gegevens pas een half jaar later bekend zijn. Het RIVM meldt in dezelfde week 155 coviddoden. De Volkskrant stelt dus dat alle 700 andere extra doden ook aan covid zijn overleden.
Huh????? We hebben toch ook nog zoiets als griep die in dit jaargetijde de kop op steekt? Het RIVM heeft zelfs een ‘heftig griepseizoen’ aangekondigd. Daarbij vallen ook doden. Een ander deel van de extra sterfgevallen heeft allicht te maken met verwaarloosde ziektes door uitgestelde zorg als gevolg van de voorrang voor coronapatiënten.
En wat te denken van doden als gevolg van vaccinatieschade? Dat is hoogstwaarschijnlijk de belangrijkste oorzaak van de grotere sterfte dan normaal, want volgens het CBS is al sinds begin augustus in ons land wekelijks sprake van oversterfte en destijds waren er nauwelijks covid-19 gevallen. Massale vaccinatie is de enige verandering in dat seizoen in vergelijking met andere jaren. Deze hypothese komt overeen met de mening van sommige deskundigen, zoals professor Schetters, die zeer verontrust zijn over de langdurige oversterfte vanaf deze zomer. Ook zij veronderstellen een oorzakelijke relatie tussen oversterfte en toegenomen vaccinatie.
Weet de Volkskrant dat dan niet? Natuurlijk wel, maar zo’n bericht past niet in hun missie om het overheidsbeleid te steunen en vaccinatie te promoten. Binnen dat doel past wel de melding over een vijf keer zo grote sterfte aan covid-19, want daarmee kan de angst onder de bevolking weer een flinke boost krijgen. En het boostervaccin floreren.
Ik vrees daarom dat het geen foutje is, maar een opzettelijke leugen.

2021-11-22, Volkskrant, grafiek oversterfte

2021-11-22, Volkskrant, grafiek sterfte RIVM

Meldingsplicht coronadoden
Een ander citaat uit hetzelfde bericht: ‘Dat de RIVM-cijfers lager zijn, komt doordat voor coronasterfte geen meldingsplicht geldt’.
Merkwaardig. Covid-19 is de enige ziekte die in ons land door de overheid in de zwaarste categorie A is geplaatst en die veel voorkomt. Om verspreiding ervan te voorkomen zijn, zoals bekend, draconische maatregelen genomen met enorme negatieve effecten op economisch, sociaal, psychisch en medisch terrein. Dat kost de schatkist tientallen miljarden euro’s. De aantallen afgehandelde tests, ziekenhuispatiënten en gevaccineerden wordt nauwkeurig bijgehouden. Maar de sterfte aan covid-19 hoeft niet te worden geregistreerd?! Zodat het aantal doden, en daarmee de ernst van de ziekte, eigenlijk onduidelijk blijft.
Het lijkt me een kleine moeite om zo’n registratieplicht in te voeren. Maar het komt sommigen wellicht goed uit dat die er niet is, want dan moet de doodsoorzaak van overleden mensen nauwkeuriger worden onderzocht, bijvoorbeeld door lijkschouwing. Daarbij zouden andere oorzaken dan corona wel eens belangrijker kunnen blijken.  Bovendien kun je de cijfers nu naar eigen goeddunken omhoog of omlaag manipuleren, zoals het stukje in de Volkskrant bewijst.

Je goed informeren is dom
Een ander artikel in de krant gaat er, voor de zoveelste maal, over hoe je onwillige ongevaccineerden kunt overhalen om toch een prik te nemen. Dat schijnt op dit moment het belangrijkste beleidsdoel in Europa te zijn. Kosten noch moeite worden gespaard. Deze keer is hoogleraar gezondheidseconomie Bas van der Putte aan het woord. Hij verklaart in de krant: ‘Aanvankelijk richtte de overheid haar aandacht volledig op het grootschalige vaccineren, van oud naar jong. Begrijpelijk, maar het nadeel is dat de groep twijfelaars veel tijd heeft gehad om eigen ideeën te ontwikkelen’.
Deze hooggeleerde beweert dus dat het een nadeel is als je eigen ideeën ontwikkelt op het gebied van je gezondheid, dat het fout is om persoonlijk de voor- en nadelen van een medische ingreep te onderzoeken en daaruit je conclusies te trekken. Big Brother Overheid weet klaarblijkelijk altijd wat voor jou het beste is. Die overheid dient pogingen tot eigen meningvorming snel de kop in te drukken. Stel je voor! Een zelfstandig denkende burger! Doodeng!
Laat ik nu altijd gedacht hebben dat het voor jezelf en de gemeenschap heel zinvol is als je kennis vergaart over gezond leven en daarover ‘ideeën ontwikkelt’.  Een rationele inventarisatie van beschikbare informatie over covid-19 heeft me geleerd dat de kans op ernstige ziekte door het coronavirus voor mij dermate klein is dat ik durf te vertrouwen op mijn eigen immuunsysteem. Het is een gokje, maar vooruit. Net zoals ik dat altijd gedaan heb bij de griepprik, waarbij nooit enige druk is uitgeoefend; sterker nog: die me door mijn  huisarts is ontraden. Daarnaast constateerde ik dat er risico’s aan vaccinatie kleven: de beschikbare vaccins berusten op een nieuwe vorm van gentherapie die irreversibele veranderingen in het lichaam veroorzaakt en mogelijk leidt tot een verminderde weerstand tegen andere kwalen; ze zijn volgens de fabrikanten zelf onvoldoende getest; de langetermijneffecten zijn door de snelle ontwikkeling per definitie onbekend en er is door het Lareb al een ongekend groot aantal ernstige bijwerkingen geregistreerd. Nu blijkt bovendien dat de bescherming tegen covid-19 door de vaccins al binnen een paar maanden drastisch afneemt, dat de overdracht van het virus niet wordt verhinderd en dat boosterprikken noodzakelijk zijn om de antistoffen tegen corona op peil te houden, met alle kansen op méér storing van het immuunsysteem en meer bijwerkingen.
Ik tel voorlopig de zegeningen van het ontwikkelen van eigen ideeën. Wat van der Putte een nadeel noemt, noem ik een voordeel. Ieder ander mag voor zichzelf tot een andere conclusie komen. Volwassenen maken ook hun eigen afweging ten aanzien van andere gezondheidsrisico’s, zoals roken, alcohol, drugs, zwaarlijvigheid, het gebruik van een ladder, autorijden, onbeschermde seks of een skivakantie. Kom me niet aan met het argument dat corona anders is, want besmettelijk. Iedereen kan zich immers door vaccinatie tegen besmetting beschermen. Trouwens, roken, alcohol en drugs vormen een grotere bedreiging voor het welzijn van anderen.
Tolerantie voor andersdenkenden past in een democratie. Geen veroordeling, geen apartheid, geen discriminatie, geen beperkingen voor een bepaalde groep mensen die als gevaar voor de samenleving worden weggezet. Al een jaar lang zijn de ongevaccineerden het pispaaltje, waarvoor de bovengenoemde kwalificaties allemaal gelden: veroordeling, apartheid, discriminatie, beperkingen. Dan zijn we op weg naar een fascistische dictatuur. Dat zijn grote woorden. Maar het is wel wat er aan de hand is.
Ik voel me onderhand een ongewenste vreemdeling in eigen land.

Het aantal coronabesmettingen in Nederland
Ik pik in mijn ergernis ook nog een stukje mee uit de Volkskrant van afgelopen zaterdag. Opnieuw een superieur staaltje van desinformatie. Over twee pagina’s een analyse van de coronamaatregelen door Xander van Uffelen met de kop: ‘Het kabinet zou graag weten in hoeverre het virus nog terrein wint’. Dat duidt op een probleem. Volgens Xander zit dat zo: ‘De besmettingscijfers lijken deze week geen antwoord te kunnen geven op de cruciale vraag of we de uitbraak onder controle krijgen. Door de enorme aantallen bezoekers in de teststraten van de GGD’s is daar de maximale capaciteit bereikt… Daarmee is in feite een belangrijke indicator om het virus te traceren stuk. Het aantal positieve testresultaten kan niet verder stijgen doordat er niet méér kan worden getest’.
Een waterdicht betoog? Nee, volkomen flauwekul. Het aantal positieve testen zegt niets over het aantal besmettingen in Nederland, zoals te zien aan een simpel rekenvoorbeeld. Stel dat over het hele jaar 2021 één op de tien Nederlanders besmet is met corona. Bij 17 miljoen inwoners gaat het dan om constant 1.700.000 besmettingen. Nu gaan we testen. Op 1 januari worden 10 mensen getest. Daarvan test er dus naar verwachting één positief. Op 1 juli testen we 1000 mensen, uiteraard met 100 positieve uitslagen. Op 31 december worden een miljoen mensen getest, met 100.000 positievelingen tot gevolg. Het aantal positief geteste mensen neemt in een jaar dus met een factor 100.000 toe, terwijl het aantal besmettingen exact gelijk blijft! Het aantal positieve testen zegt helemaal niets omdat het afhankelijk is van het aantal afgenomen testen, en dat is altijd een beperkte steekproef uit de bevolking. Daarentegen geeft het  percentage van positieve testen wel een indicatie van de omvang van de epidemie. In het rekenvoorbeeld is dat constant 10%, overeenkomstig het gelijk blijvende aantal besmettingen.
Zo ernstig is dus de misleiding in de Volkskrant! Rekenen van basisschoolniveau is te veel gevraagd voor deze ‘kwaliteitskrant’. Ga je schamen, Xander. Of zit je met opzet weer eens cijfertjes te manipuleren om de coronapaniek aan te wakkeren?
In dit verband is het wellicht zinvol om de concrete cijfers van het RIVM te melden, weergegeven in de grafieken hieronder. Het aantal afgenomen testen fluctueert vanaf juni 2020 enorm, tussen 10.000 en 80.000 per week. Het aantal positieve testen varieert minder en er is slechts een zwakke relatie met het totale aantal testen. Tussen 8 oktober en 20 november 2021 stijgt het aantal  positive testen scherp, van 2.769 naar 21.828, bijna een vertienvoudiging en het hoogste aantal ooit.
Groot alarm dus? Niet echt. Het percentage positieve testen verdubbelde in dezelfde periode slechts van 11,5 naar 22,8%. Het is daarmee maar weinig hoger dan in augustus 2021 en het najaar van 2020. Bovendien is het aantal ziekenhuisopnamen veel belangrijker voor beoordeling van de ernst van de situatie.
Laat je niet gek maken!

2021-11-22, grafiek aantal tests en positieven

Het aantal GGD-testen met een uitslag (donkerblauwe lijn boven) en het aantal positieve testen tussen1  juni 2020 en 20 november 2021 (blauwe lijn onder).

2021-11-22, grafiek percentage tests en positieven

Het percentage positieve GGD-testen tussen 1  juni 2020 en
20 november 2021.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: