27 juli 2021. Contract met Pfizer over ‘coronavaccin’ tikkende tijdbom

2021-07-27, Contract Pfizer met Albanië, voorkant Alabanese krant

Er zijn in Nederland diverse pogingen ondernomen om de inhoud te achterhalen van het contract dat de staat heeft afgesloten met Pfizer over de levering van hun ‘coronavaccin’. De verantwoordelijke minister Hugo de Jonge heeft aan verzoeken tot openheid nooit gehoor gegeven. Hij baseert zich daarbij op een geheimhoudingsclausule in het contract. Een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) heeft in dit geval als resultaat een aantal pagina’s waarvan alle tekst zwart is gelakt. Een merkwaardige zaak als je bedenkt dat er met de aankoop van de ‘vaccins’ meer dan een miljard euro belastinggeld is gemoeid. Nog merkwaardiger is dat de Tweede Kamer, als vertegenwoordigers van het volk en controleurs van de regering, deze gang van zaken heeft gepikt.
Door een groep oplettende hackers ligt het contract tussen Pfizer en Albanië nu op straat. Ook zij deden een beroep op de daar geldende WOB en kregen een zwart gelakt digitaal document thuis. Ze ontdekten echter dat de maskering van de tekst niet goed was beveiligd, waardoor die verwijderd kon worden en de oorspronkelijke tekst aan het licht kwam. Een Engelstalige versie circuleert sinds kort op de sociale media. Voor het volledige document zie https://threadreaderapp.com/thread/1419653002818990085.

Daarbij maak ik de kanttekening dat ik niet kan instaan voor de echtheid van het contract. Er zijn zoveel grappenmakers actief in het virtuele universum dat echt en nep soms moeilijk te onderscheiden zijn. Argumenten voor de echtheid zijn: (1) het complexe juridische jargon, (2) de inhoud lijkt veel op eerder door Pfizer afgesloten contracten, (3) in een Albanese krant verscheen een hoofdartikel over dit contract (zie de afbeelding hierboven) en (4) de Nederlandse juristen Jeroen Pols en Maria-Louise Genet schenken uitgebreide aandacht aan deze zaak in een video van een uur. Het belangrijkste argument tegen echtheid van het contract is dat de inhoud zo absurd is dat ik nauwelijks kan geloven dat iemand met enige intelligentie een dergelijk contract zou accepteren. In het vervolg ga ik er toch maar van uit dat het contract inderdaad bestaat. Voor wie dit zelf wil beoordelen: de link naar Pols en Genet is:

https://www.facebook.com/watch/live/?v=363781492123347&ref=notif&notif_id=1627408912707075&notif_t=live_video_explicit

Ik heb de behandeling van het contract door Pols en Genet met toenemende verbijstering gevolgd. Van een farmaceutische gigant als Pfizer verwacht ik geen liefdadigheid, maar toch wel een zekere mate van verantwoordelijkheid voor de betrouwbare levering van een goed getest en veilig product dat de gezondheid van mensen bevordert.
Niets van dit alles. Pfizer legt elke verantwoordelijkheid en alle financiële risico’s bij de koper en sluit juridisch elke mogelijkheid uit om schadelijke effecten van de vaccins op het bedrijf te verhalen. Dat gaat zo ver dat Pfizer niet verplicht is om contractueel toegezegde doses van het vaccin te leveren, maar dat de afnemer wel verplicht is alle bestelde doses af te nemen en te betalen, ook als  het ‘vaccin’ niet effectief blijkt te zijn of schadelijke bijwerkingen veroorzaakt. Pfizer wordt in het contract gevrijwaard van iedere mogelijke schadeclaim of juridische stappen tegenover het bedrijf en alle personen die direct of indirect bij de productie en distributie van het vaccin zijn betrokken. Indien er schadeclaims tegen Pfizer worden ingediend moeten zelfs de proceskosten die Pfizer maakt betaald worden door de afnemer. Zie onderstaand fragment van de overeenkomst ter illustratie (indemnification betekent schadeloosstelling).

2021-07-27, Contract Pfizer met Albanië, citaat over vrijwaring kopie

De scheve verdeling van rechten en plichten tussen bedrijf (Pfizer) en afnemer (Albanië) is ongehoord. Het is niet te geloven dat een soeverein land zo’n ongunstige en riskante overeenkomst sluit met een commercieel bedrijf. Tenzij het erom te doen is om zoveel mogelijk belastinggeld over te hevelen naar gewetenloze lieden die toch al stinkend rijk zijn.
Het meest alarmerende onderdeel van het contract voor gewone mensen als jij en ik vind ik echter de volgende passage:

2021-07-27, Contract Pfizer met Albanië, citaat over onbekendheid van effecten kopie-2

Hier staat dus zwart op wit wat tegenstanders van massale vaccinatie al de hele tijd beweren: Het ‘vaccin’ is haastig en bijgevolg onvoldoende getest op de markt gebracht, waardoor de effectiviteit en de veiligheid, waaronder bijwerkingen op lange termijn, onbekend zijn. Dit keer niet verwoord door een viruswappie, maar door de fabrikant van het ‘vaccin’ zelf! Intussen blijven Hugo de Jonge (‘gewoon even doen’), het OMT en de Gezondheidsraad beweren dat het Pfizer ‘vaccin’  volkomen veilig is, ook voor kinderen. Dat blijken nu aperte leugens die onschuldigen voor hun leven kunnen duperen.
Over één ding heeft Hugo niet gelogen: de geheimhoudingsplicht. In onderstaand fragment staat te lezen dat de inhoud van het contract onder alle omstandigheden geheim moet blijven. De redenen voor deze geheimzinnigheid zijn nu wel duidelijk.

2021-07-27, Contract Pfizer met Albanië, geheimhoudingsplicht - kopie

Geheimhoudingsclausule in contract tussen Pfizer en Albanië, toegelicht door de juristen Jeroen Pols en Marie-Louise Genet op 27 juli 2021.

Volgens Pols en andere juristen is het vrijwel zeker dat Pfizer gelijkluidende contracten heeft afgesloten met Albanië en andere landen, waaronder Nederland. Het openbaar maken van een soortgelijk contract met Nederland zou een bom zijn onder het nationale coronabeleid. De inhoud ervan zal de propaganda voor vaccinatie, en daarmee de vaccinatiebereidheid, ongetwijfeld ondermijnen.
Helaas zal het zo ver vast niet komen, want volledige vaccinatie van de bevolking tegen corona is een doel op zich geworden dat ten koste van alles wordt nagestreefd. De regering kan zich blijven beroepen op de contractuele plicht tot geheimhouding, want Nederland is Albanië niet. Aangezien regering, parlement en reguliere media inmiddels tonnen coronaboter op hun hoofd hebben, zullen zij uit alle macht proberen om deze zaak in de doofpot te stoppen of als fakenieuws te ontkrachten.

Zelfs als ze daarmee de zwendel van de eeuw maskeren en letterlijk over lijken gaan.

1 reactie

  1. De Amerikaanse CDC heeft intussen besloten dat de “vaxxins” niét verplicht kunnen worden! Er zijn té veel té ernstige bijwerkingen van deze mRNA rommel boven gekomen (t/m dood!) hetgeen WIJ al verwachtten. Zolang er therapeutics zijn die wél getest zijn en al decennia werken (o.a. Ivermectine, HCQ) kan dit ook niet goedgekeurd en verplicht worden. En dan is er nog de Neuremberg Code, waarvan ook alle artikelen (1 t/m xx) flagrant geschonden worden en/of de URVM en meer mensenrechten!
    Overigens loopt de testperiode met ons als labrats nog tot einde 2023. Tot die tijd kan men beter de resultaten even afwachten. Ons immuunsysteem zorgt er immers wel voor dat we er ongeschonden door komen, net als 99,8% van de wereldbevolking!

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: