30 juni 2021. Twaalf redenen waarom ik me niet laat ‘vaccineren’ tegen corona

2021-06-30, enveloppe uitnodiging vaccinatie

 Vandaag lag in mijn brievenbus een envelop die alle Nederlanders van rijkswege vroeger of later kunnen verwachten: een ‘uitnodiging voor uw coronavaccinatie’. Het is voor mij de tweede keer. Omdat ik met mijn 72 jaren door deskundigen tot de ‘risicogroep voor covid-19’ wordt gerekend, ontving ik zo’n uitnodiging ook al twee maanden geleden.
Ook deze keer ga ik niet in op deze uitnodiging. Ik vat mijn bedenkingen tegen ‘vaccinatie’ samen in onderstaande tien punten.

1.De tot nu toe gebruikte zogenaamde ‘coronavaccins’ wijken principieel af van alle eerder toegepaste vaccins. Het is in werkelijkheid, ook volgens de overheid, een vorm van experimentele gentherapie die nooit eerder is toegepast.

2021-06-30, staatscourant gentherapie

2. Als gevolg van het experimentele karakter zijn de ‘vaccins’ niet goedgekeurd, zoals de overheid verkondigt, maar slechts ‘voorwaardelijk toegestaan voor de tijd van twee jaar’. Daar komt bij dat de fabrikanten van de ‘vaccins’ hebben bedongen dat ze niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor mogelijke ongewenste gevolgen van het gebruik ervan. De bevolking wordt dus massaal blootgesteld aan een medisch experiment. Ik doe daar niet aan mee.

College ter beoordeling van geneesmiddelen

Onderkant formulier

Eerste coronavaccin goedgekeurd voor Nederland en Europa

Nieuwsbericht | 21-12-2020 | 15:30

Het eerste vaccin tegen COVID-19 is vandaag, onder voorwaarden, goedgekeurd. 
Voorwaarden van goedkeuring

Nog niet alle informatie uit de onderzoeken is compleet en bekend. Wel zijn er, op basis van de beschikbare informatie, voldoende aanwijzingen dat de positieve effecten van het vaccin opwegen tegen de risico’s. Daarom is Comirnaty onder voorwaarden goedgekeurd. De fabrikant is verplicht de komende twee jaar aanvullende informatie in te dienen. Zo moet uit verder onderzoek blijken hoe lang het vaccin bescherming geeft, hoe goed het vaccin ernstige COVID-19 voorkomt, hoe goed het mensen met een minder goed werkend afweersysteem, kinderen en zwangere vrouwen beschermt en of het vaccin ook corona zonder klachten voorkomt. Ook moet blijken of het vaccin gebruikt kan worden door mensen die niet in het onderzoek zaten, bijvoorbeeld zwangere vrouwen. Een voorwaardelijke goedkeuring geven Europese autoriteiten alleen wanneer er bij een ernstig ziekteverloop nog geen betere behandelopties zijn.

3. Deze gentherapie is in zeer korte tijd ontwikkeld zonder de gebruikelijke derde en vierde testfases van vaccins, waardoor de risico’s op lange termijn principieel onbekend zijn. Uit dierexperimenten met vergelijkbare gentherapie is gebleken dat zulke risico’s reëel zijn.

4. De kans op bijwerkingen door ‘coronavaccins’ op korte termijn blijkt relatief groot te zijn, bijvoorbeeld vergeleken met het griepvaccin, ook bij kerngezonde mensen. Sommige bijwerkingen zijn zeer ernstig. Voor mij is dit risico te groot.

2021-06-30, bijwerkingen griep en corona

5. Het risico op overlijden of ernstige ziekte als gevolg van het coronavirus is veel lager dan aanvankelijk ingeschat en weinig hoger dan van een ernstige griepepidemie. Ik acht de risico’s van een coronabesmetting voor mij aanvaardbaar en daarom ‘vaccinatie’ onnodig.

2021-06-30, WHO lijst dodelijke ziekten

6. Op grond van de beschikbare vakliteratuur zijn de risico’s voor besmetting van anderen bij verstandig gedrag volstrekt aanvaardbaar, ook zonder het ondergaan van gentherapie.

7. Ik verwacht van medische instanties en de overheid objectieve voorlichting over voor- en nadelen van ‘vaccinatie’. De berichtgeving, ook in de reguliere media, benadrukt alleen de gevaren van corona en de noodzaak van ‘vaccinatie’ en is daardoor een vorm van angst zaaien en indoctrinatie.

8. De morele, sociale en overheidsdruk die wordt uitgeoefend om zich te laten ‘prikken’ is een vorm van chantage die tot een maatschappelijke tweedeling leidt met onrechtmatige voordelen voor gevaccineerden, bijvoorbeeld bij bezoek aan evenementen en buitenlandse reizen. Ik weiger te zwichten voor morele chantage en pervers overheidsbeleid.

9. Mensen die reeds een coronabesmetting doormaakten (circa 50% van de bevolking), hebben van nature antistoffen tegen het virus in het bloed die een nieuwe besmetting tegengaan, mogelijk jaren lang. Deze natuurlijke immuniteit, aantoonbaar met een bloedtest, wordt door de autoriteiten echter niet erkend. Deze mensen moeten ook éénmaal worden ‘geprikt’ voordat ze dezelfde rechten hebben als ‘volledig gevaccineerden’. Bigfarma beter dan de natuur? Ik geloof er niets van.

10. Ik maak me niet zozeer zorgen over mijn eigen gezondheid als over de toekomst van kinderen en jongeren. Gezien de uiterst geringe risico’s op ernstige gevolgen van een coronabesmetting voor deze groep (punt 5), de vele bijwerkingen van de ‘vaccins’ op korte termijn (punt 4), waaronder recent ontdekte ontstekingen van de hartspier specifiek bij jongeren, de onzekerheid van lange-termijneffecten van de ‘vaccins’ (punt 3) en verontrustende berichten over ophoping van gevaarlijke spike eiwitten in voortplantingsorganen, is toepassing van deze gentherapie bij kinderen en jongeren naar mijn mening onverantwoord en zelfs misdadig.

11. Kritisch onderzoek van berichtgeving in reguliere media en alternatieve informatiebronnen geeft mij reden tot ernstige twijfel over de legitimiteit en oprechtheid van het gevoerde beleid ten aanzien van zowel coronamaatregelen als vaccinatie (zie o.a. punt 9).

12. Indien de aangeboden gentherapie effectief en op termijn veilig genoeg blijkt te zijn, kan ik bij een nieuwe corona uitbraak alsnog ‘vaccinatie’ overwegen. Ik wacht de ontwikkelingen liever af. Het is immers onmogelijk om de lichamelijke gevolgen van gentherapie ongedaan maken.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: