25 juni 2021. Afscheid van het mondkapje

2021-06-25, Eef met mondkapje

2021-06-25, Eef zonder mondkapje

Bevrijdingsdag! Morgen mag van de firma Rutte en co na acht maanden het mondkapje af, behalve op scholen en in het openbaar vervoer.
Zulke uitzonderingen lijken zinloos bij de huidige cijfers en dalende trends op het coronadashboard van het RIVM, waarbij dagelijks slechts 3 op de 100.000 Nederlanders positief worden getest. De overheid vindt het kennelijk nodig om de angst voor corona te blijven voeden. We mochten eens in de waan verkeren dat we onze toch al betrekkelijke vrijheid echt terug zouden krijgen! Vandaar dat ook de anderhalvemeterregel van kracht blijft, behalve voor ‘veilige’ mensen die gevaccineerd zijn of een negatieve test kunnen tonen. Ook al een nodeloos vertoon van schijnveiligheid.
In de Volkskrant wordt vandaag het nut van de mondkapjesplicht geëvalueerd in een artikel van de onvermijdelijke Maarten Keulemans. Op de voorpagina van de krant alvast een voorproefje: ‘Wat heeft het ons uiteindelijk gebracht? De voorstanders hebben geen gelijk gekregen, maar de tegenstanders evenmin.’
O ja?
Laten we eens kijken hoe deze eindconclusie tot stand is gekomen. Keulemans behandelt in het uitgebreide verhaal drie punten. Het eerste punt is het mondkapje als epidemieremmer. Uit allerlei onderzoeken en praktijkervaringen blijkt dat mondkapjes hier niet of nauwelijks aan hebben bijgedragen. 1-0 voor de tegenstanders.
Het tweede punt: het mondkapje als virusstopper: wie het draagt zou minder gauw besmet worden en/of minder ernstig ziek worden. Er zijn wat anekdotes die dit lijken te bevestigen, maar een positief effect is volgens Keulemans en door hem geraadpleegde deskundigen, o.a. OMT-lid Mark Bonten, geenszins bewezen. 2-0 voor de tegenstanders.
Het derde punt: als signaalvlag: mondkapjes zouden een gevoel van veiligheid bij mensen geven en leiden tot voorzichtiger gedrag. Mogelijk een beetje waar, maar ook onbewezen. Andere deskundigen beweren het tegendeel. 3-0 voor de tegenstanders.
Kortom: de tegenstanders van mondkapjes hebben op deze drie punten gewoon gelijk gekregen. Zelfs volgens coronabestrijder te vuur en te zwaard Keulemans die eerder een voorstander was van mondkapjes. Zie bijvoorbeeld de Volkskrant van 20 september 2020.

Maar met deze drie mogelijke functies van de mondkapjes zijn we er nog lang niet. Een belangrijk vierde punt, de enorme milieubelasting van gebruikte exemplaren, stipt Keulemans zelf al aan: ‘Misschien zal het mondmasker ons nog het meeste bijblijven als een loden last – voor het milieu wel te verstaan (…). Naar schatting een verpletterende 3 miljoen maskertjes per minuut draaien we er wereldwijd doorheen, waarvan de meeste wegwerpmaskers vol plastic vezels. En dat is een heel nieuw milieuprobleem, aldus een pas verschenen overzichtsstudie’. 4-0 voor de tegenstanders.
Niet te verwaarlozen zijn voorts de nadelige effecten op de gezondheid van het dragen van een mondmasker, vooral als dat beroepsmatig langdurig moet gebeuren, zoals in winkels en kapsalons. Mijn kapster, een gezonde jonge vrouw, verklaarde desgevraagd dat ze het met haar mondmasker op voortdurend benauwd had, na een dag werken uitgeput was en dat haar gezicht onder het masker vol warmtepuistjes zat. Zelf begon ik na kortstondig dragen in winkels al te hoesten en te niezen, waardoor andere winkelende mensen met een grote boog om me heen liepen omdat ze mij als een coronaverdachte beschouwde. De plastic vezels waar Keulemans het over had, komen ongetwijfeld ook voor een deel in de longen terecht. Dat kan nooit gezond zijn. Laat staan het giftige grafeen dat in de roemruchte zending mondkapjes van Van Lienden aanwezig was. De Inspectie voor de Volksgezondheid vond dat een ‘onacceptabel gezondheidsrisico’. Desondanks werd de partij voor gebruik goed gekeurd. Voor meer deskundige informatie over de ‘bijwerkingen’ van mondkapjes verwijs ik naar drie artikelen van immunoloog Dr. Carla Peeters in HP/De tijd, o.a. van 13 juni 2021, met de veelzeggende titel: ‘Waarom de mondkapjesplicht per direct moet worden afgeschaft’. 5-0 voor de tegenstanders.
En wat te denken van alle geld dat aan een nutteloos product is verkwist? Alleen al de rijksoverheid heeft voor 1,5 miljard euro aan mondmaskers ingeslagen, die nog grotendeels in uitpuilende magazijnen liggen en binnenkort over datum zijn. Dat is bijna 100 euro per Nederlander weggegooid geld. Tel daarbij de gedwongen uitgaven door particulieren, waarvan ik geen cijfers kon vinden, maar die stellig in dezelfde orde van grootte liggen. Ons belastinggeld is deels doorgesluisd naar handige jongens die het gat in de markt maar al te graag wilden vullen met Chinese rotzooi. Zoals de nu verguisde Van Lienden die door vriendjespolitiek binnen het CDA aan een mondkapjesdeal van 100 miljoen euro, volledig voorgeschoten door het ministerie van Volksgezondheid, 9 miljoen euro overhield (o.a. de Volkskrant van 15 mei, 17 mei en 8 juni 2021). 6-0 voor de tegenstanders.
Misschien wel het belangrijkste punt van het mondmaskerbevel is het negatieve psychologische effect ervan: de vervreemding van mensen onderling op straat, in scholen en in bedrijven; de dwang en dreiging met boetes waarmee de bevolking werd onderworpen aan een gedeeltelijke bedekking van het gelaat die intermenselijk contact bemoeilijkt, gelaatsuitdrukkingen verbergt, emoties verhult en mensen slechter verstaanbaar maakt. Ik heb dit zelf als  hinderlijk en deprimerend ervaren.
Kortom: mensen zijn ten onrechte bijna een jaar beroofd van een deel van hun individuele vrijheid, levensgeluk en menselijkheid. 7-0 voor de tegenstanders van het mondmasker.

In de media lijken de meeste voormalige mondkapjesdragers, letterlijk en figuurlijk, opgelucht. Terug naar de vrije adem en het open gezicht. Ze vertonen dankbaarheid jegens de gezagsdragers die hen in de zomervakantie van deze verplichting hebben ontslagen. Het is een beproefde, geraffineerde manier van machthebbers om de bevolking te manipuleren en te dresseren door eerst repressie uit te oefenen en vervolgens de teugels te laten vieren. Leve het regime dat zo aardig voor ons is! De meeste mensen hebben kennelijk nog steeds niet in de gaten dat zij vanaf het begin het slachtoffer zijn van een zinloze en onrechtmatige beperking van hun grondrechten.
De klinkende overwinning van de tegenstanders van mondkapjes roept bij mij dan ook geen positieve gevoelens op. Integendeel. De vraag dringt zich op naar het werkelijke motief van onze regering om aan de bevolking zo’n vérgaande en dwingende maatregel op te leggen, nog wel tegen de adviezen van het Outbreak Management Team en andere deskundigen in. Zeker nu ook achteraf het nut niet aangetoond kan worden. Daardoor is deze zaak een nationaal schandaal, met een veel grotere impact dan de kindertoeslagenaffaire die leidde tot de val van het kabinet Rutte. Een parlementaire enquete is dan ook op zijn plaats. Daar zal het wel nooit van komen omdat de grote meerderheid van onze volksvertegenwoordigers een ondraaglijke vracht boter op haar hoofd heeft en net zo’n grote verantwoordelijkheid draagt voor de gang van zaken als de regering.
Het is toch te hopen dat de lieden die verantwoordelijk zijn voor deze zinloze, overbodige, schadelijke, kostbare en vervuilende maatregel ooit verantwoording moeten afleggen. Inclusief propagandisten als Maarten Keulemans die nu schouderophalend doen alsof het de mondmaskerverplichting toch een alleraardigst experiment of een leuke grap was. Als dat niet in het parlement gebeurt, dan maar voor de rechter.
Het zou terecht zijn als deze mondmaskeradepten verplicht worden voor de rest van hun leven dag en nacht als enigen een mond-neusmasker te dragen in de nationale kleuren, naar keuze oranje of rood-wit-blauw. Verder stel ik als taakstraf voor dat deze incompetente, machtswellustige dwingelandjes hun resterende levensdagen besteden aan het opprikken van zwerfvuile mondmaskers in het hele land.
De benodigde vuilprikkers wil ik wel kosteloos ter beschikking stellen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: