16 april 2021. Oei! Braziliaanse toestanden

Over corona kunnen de gemoederen al snel hoog oplopen. Als ik de laatste weken in een gesprek te berde breng dat ik de maatregelen van de Nederlandse overheid buitenproportioneel vind en dat ze wat mij betreft direct kunnen worden opgeheven, vinden veel medemensen dat volstrekt onverantwoord, ja zelfs misdadig. ‘We zitten midden in een pandemie!! Wil je dan Braziliaanse toestanden hier met uitpuilende ziekenhuizen en tekorten aan allerlei hulpmiddelen?

We hadden eerst Chinese toestanden, toen Italiaanse, Limburgse, Zweedse, Amerikaanse en nu al een tijdje Braziliaanse. Dat zijn allemaal gebieden waar, wisselend in de tijd, pieken met veel ernstig zieken en hoge sterfte werden geregistreerd. De ‘Braziliaanse toestanden’ kwamen vandaag ook weer aan bod in het ntr-journaal. Vooral in Sao Paulo moet de toestand rampzalig zijn. Daarbij wordt steeds met een beschuldigende vinger gewezen naar de Braziliaanse president Bolsanaro die de ernst van de coronapandemie zou miskennen en centrale maatregelen uit economisch oogpunt ongewenst vindt. In die visie is hij een van de laatste wereldleiders die behoort tot de ‘virusontkenners’ en die daardoor de gezondheid van zijn bevolking op het spel zet.

Dat de ziekenhuizen in Brazilië zwaar belast zijn, staat voor mij buiten kijf. Maar één ding vind ik merkwaardig: in Europa heeft het coronavirus, net als griep, een seizoenritme. Verreweg de meeste mensen worden ziek in de winterperiode. In de zomer, bij warm weer is de besmettingsgraad veel lager. Hoe kan het dan dat dit virus in een tropisch land als Brazilië zo om zich heen grijpt? Komt dat doordat daar een andere variant actief is?

Vandaag kreeg ik via speurneus Christine een bericht onder ogen van Sam Brokken, een Braziliaanse gezondheidswetenschapper, dat een wat ander licht werpt op deze zaak. Er is daar volgens hem sprake van meerdere grote virusuitbraken tegelijk die door gebrekkige testfaciliteiten ten onrechte allemaal onder de noemer van corona worden gebracht. Het artikel maakt op mij een betrouwbare indruk, ook vanwege de uitvoerige bronvermeldingen. De vraag is dan onvermijdelijk: waarom horen we hiervan niets in ons land? Zijn de gezondheidsautoriteiten en media in Nederland niet op de hoogte of houden ze deze informatie opzettelijk buiten de publiciteit?

Motieven hiervoor kunnen zijn dat ook hier mensen gaan twijfelen of alle als covid geregistreerde gevallen wel correct zijn. Bovendien zijn de dramatische beelden uit Brazilië heel geschikt om de angstcultuur in ons land in stand houden waardoor mensen zich beter aan de coronaregels houden en zich eerder laten overhalen tot het nemen van een vaccin.

Het feit dat het profiel van Sam Brokken inmiddels gesloten is, geeft te denken. Het lijkt het zoveelste geval van censuur op mededelingen van wetenschappers die kritische kanttekeningen maken bij het door de autoriteiten verkondigde coronageloof.

BRAZILIË. GECOMBINEERDE UITBRAKEN VAN ZIKA, CHIKUNGUNYA, DENGUE EN SARS-COV-2 LEIDEN TOT HOGE MORTALITEIT. (Een nuance die ontbreekt in onze Westerse media) Brazilië heeft 232.000 overlijdens te betreuren op een populatie van 213 miljoen inwoners. In vele commentaren, zowel publiek als bij pers, wordt dit consequent aangehaald als hét bewijs dat groepsimmuniteit een zeer groot risico inhoudt. Dat er in dit land andere variabelen spelen wordt echter nooit naar voren gebracht. Het land lijdt sinds 2015 aan opstoten van uitbraken door een rits arbovirussen (overdraagbaar door de Aedes aegypti-mug) zoals dengue, zika en chikungunya. In Brazilië horen ze onfortuinlijk genoeg tot het dagelijkse leven (1, 2). Zo zag men tijdens de eerste helft van 2020 (eerste Corona-golf) een stijging van 383,3% aan chikungunya-besmettingen. Ongeveer 900.000 registraties van dengue en zika (gecombineerd) werden er vastgesteld. De symptomen overlappen met deze van Covid-19. Ook merken de onderzoekers op dat de combinatie van deze outbreaks heeft geleid tot ‘misdiagnoses’ door een verzwakt gezondheidssysteem met beperkte testcapaciteit (1). De mortaliteit voor zika concentreert zich voornamelijk bij ongeboren en pasgeboren baby’s (64,4%) (1b). Bij volwassenen uit het zich voornamelijk door de ontwikkeling van neurologische aandoeningen waarbij 14% kunstmatige ventilatie dient te krijgen (1c). Dengue kent een mortaliteitsgraad van 8,6%, oplopend tot 20% indien onbehandeld of fout gediagnosticeerd (1d). Voor chikungunya zien we in de oudere populatie een mortaliteit van 60%, algemeen van 0,1%. Zika, chikungunya en dengue kennen, afhankelijk van de graad van ernst ook respiratoire klachten en koorts. (1b,c,d). Arbovirussen (en de muggen) gedijen het best in zeer warme en vochtige omstandigheden, een seizoen dat nu zijn aanvang kent én zijn top bereikt tussen maart en april. Er werd vastgesteld door de onderzoekers dat er een onderrapportering is ten voordele van de inzet op Covid-19 testing door het abrupt afbouwen van arbovirus-testen. Het zorgsysteem is ontoereikend om te testen waardoor overlijdens nu vaak op klinische gronden worden gesteld (2). Verder blijkt dat het serologisch testen op dengue kan leiden tot vals-positieve/negatieve Sars-Cov-2 kruisreacties, dit door gemeenschappelijke antigenen, zoals blijkt uit een studie verschenen in o.a. The Lancet (3, 4, 5). Ook het voorkomen van meervoudige besmettingen op individueel niveau werd beschreven (6). Serologische testen op een populatie van bijna 8000 personen gaf de volgende resultaten voor de eerste helft van 2020 in Brazilië (eerste golf): dengue: 13,4%, Chikungunya: 74,4% (!!). Dezelfde samples werden dan getest op Sars-Cov-2 IgG antistoffen wat resulteerde in 38% positieve gevallen (7). Deze periode werd breed in onze media uitgesmeerd onder de noemer van massale Covid-19 sterfte in Brazilië. Wetende dat Brazilië nu zijn warme periode ingaat en dat Sars-Cov-2 best gedijt onder koudere omstandigheden zijn de overlijdens in Brazilië eerder te wijten aan arbovirussen en/of een combinatie met Sars-Cov-2 dan aan Covid-19 zelf (6, 8, 9). De Braziliaanse situatie is dan ook een meervoudige epidemie. Een kleine nuance die hier in onze media niet zal worden gemaakt. Integendeel, de komende dagen zal op basis van deze halve informatie alweer worden geconcludeerd dat groepsimmuniteit geen optie is.
REFERENTIES 1) Mateus Santana do Rosário, Isadora Cristina de Siqueira, Concerns about COVID-19 and arboviral (chikungunya, dengue, zika) concurrent outbreaks, The Brazilian Journal of Infectious Diseases, Volume 24, Issue 6, 2020, Pages 583-584 1b) N.N. Mendes Neto, J. Maia, M. Zacarkim, I.T. Queiroz, A.D. Labeaud, D. Aronoff, Zika Syndrome: Assessing the fatality rate since the 2015 Zika outbreak, International Journal of Infectious Diseases, Volume 101, Supplement 1, 2020, Page 351 1c) da Silva IRF, Frontera JA, Bispo de Filippis AM, Nascimento OJMD, for the RIO-GBS-ZIKV Research Group. Neurologic Complications Associated With the Zika Virus in Brazilian Adults. JAMA Neurol. 2017;74(10):1190–1198. 1d) Moraes GH, de Fátima Duarte E, Duarte EC. Determinants of mortality from severe dengue in Brazil: a population-based case-control study. Am J Trop Med Hyg. 2013;88(4):670-676. 2) Severino Jefferson Ribeiro da Silva, Jurandy Júnior Ferraz de Magalhães, Lindomar Pena, Simultaneous Circulation of DENV, CHIKV, ZIKV and SARS-CoV-2 in Brazil: an Inconvenient Truth, One Health, Volume 12, 2021, 100205 3) Himadri Nath, Abinash Mallick, Subrata Roy, Soumi Sukla, Subhajit Biswas, Computational modelling supports that dengue virus envelope antibodies can bind to SARS-CoV-2 receptor binding sites: Is pre-exposure to dengue virus protective against COVID-19 severity?, Computational and Structural Biotechnology Journal, Volume 19, 2021 4) G Yan, CK Lee, LTM Lam, B Yan, YX Chua, AYN Lim, et al. Covert COVID-19 and false-positive dengue serology in Singapore, Lancet Infect Dis, 20 (2020), p. 536 5) Nath H, Mallick A, Roy S, Sukla S, Basu K, De A, et al. Dengue antibodies can cross-react with SARS-CoV-2 and vice versa-Antibody detection kits can give false-positive results for both viruses in regions where both COVID-19 and Dengue co-exist. MedRxiv 6) Klícia Novais Quental, Alexsandra Laurindo Leite, Ankilma do Nascimento Andrade Feitosa, Zilda Najjar Prado de Oliveira, Lohanna Valeska de Sousa Tavares, Wladia Gislaynne de Sousa Tavares, Eyder Figueiredo Pinheiro, Joshua R. Lacsina, Thiago DeSouza-Vieira, José Bruno Nunes Ferreira Silva, SARS-CoV-2 co-infection with dengue virus in Brazil: A potential case of viral transmission by a health care provider to household members, Travel Medicine and Infectious Disease, Volume 40, 2021 7) Stringari LL, de Souza MN, de Medeiros Junior NF, et al. Covert cases of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2: An obscure but present danger in regions endemic for Dengue and Chikungunya viruses. PLoS ONE. 2021; 16(1):1-21 Iqbal, M. M. et al. The effects of regional climatic condition on the spread of COVID-19 at global scale. Science of the Total Environment, [s. l.] , v. 739, 2020 9) Demongeot J, Flet-Berliac Y, Seligmann H. Temperature Decreases Spread Parameters of the New Covid-19 Case Dynamics. Biology. 2020; 9(5)”  

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: