21 november 2020. Vaccinpropaganda in de Volkskrant

2020-11-20, cartoon vaccinatie

2020-11-21. Brief aan de redactie van de Volkskrant

 Beste redactie,

In de bijlage vindt U een reactie op het uitgebreide verhaal van Keulemans over corona vaccins in de krant van 20 november. Ik ben me ervan bewust dat deze reactie te lang is om aan uw normen voor ingezonden brieven te voldoen. Maar ik ga er dan ook op voorhand van uit dat het stuk sowieso niet zal worden geplaatst, zoals met eerder door mij ingezonden stukken gebeurde. Mijn hoop is dat iemand binnen uw burelen het stuk leest en daardoor misschien iets kritischer gaat staan tegen het overheidsbeleid ten aanzien van corona. Dan ben ik al tevreden.
Ik ben al meer dan veertig jaar abonnee van de Volkskrant en ik betreur het  zeer dat ik de voormalige kwaliteitskrant wat coronaberichtgeving betreft heb zien afglijden naar een kritiekloze spreekbuis van de overheid. Kritische geluiden uit de maatschappij worden doodgezwegen, geridiculiseerd, of er wordt onmiddellijk een tegengeluid geplaatst waarin de kritiek ongenuanceerd wordt neergesabeld, zoals na het nuchtere interview met Ira Helsloot (Volkskrant van 13 november) gebeurde, waarin hij een vergelijking maakte met onze omgang met tbc in de jaren zestig. Terwijl  er uit medische beroepsgroepen veelvuldig doorwrochte kritiek op allerlei aspecten van het coronabeleid wordt geleverd. Niet alleen door gekkies, complotdenkers en antivaxers.
Naast een modieus mond-neusmasker heeft de Volkskrant helaas oogkleppen op. Daardoor is de krant voor mij niet meer herkenbaar als betrouwbare informatiebron. Lezers verdienen betere en veelzijdiger informatie.

Met vriendelijke groeten, Eef Arnolds

—————————————————————————-

 Bijlage: Laten we ons vaccineren tegen het coronavirus?

MENSEN, 2019-06-05, jongens met band in Venta, Kuldiga, Latvia-2 - kopie

In de Volkskrant van 20 november 2020 doet Maarten Keulemans, geheel in de lijn van eerdere berichtgeving in deze krant over corona, verwoede pogingen om lezers gerust te stellen over de veiligheid van de vaccins van Pfister en Moderna die binnenkort tegen covid-19 op de markt worden verwacht. Dit artikel riep bij mij echter meer vragen dan antwoorden op. Bij het zoeken naar antwoorden is mijn aanvankelijke welwillendheid ten opzichte van een coronavaccin omgeslagen in scepsis. Daarvoor hoef je echt geen antivaccin-gekkie te zijn of en samenzweringstheorie aan te hangen. Ik heb de antwoorden alleen gezocht in de serieuze media, zoals de ‘kwaliteitskranten’ Volkskrant, Trouw en Het Parool, en websites als Wikipedia. Ik ga hier in op mijn zes voornaamste vragen.

Vraag 1. Als de vaccins zo goed beschermen als aangegeven, waarom kan inenting dan niet worden beperkt tot de bekende risicogroepen: mensen boven 60 of 70 jaar, mensen met onderliggende ziektes en obesitas?
Volgens alle statistieken is het risico op ernstige ziekteverschijnselen door het coronavirus (evenals bij griep) voor andere groepen, vooral jongeren, zeer gering. Dus door beperkte vaccinatie van risicogroepen wordt het doel van de overheid bereikt: geen overbelasting van ziekenhuizen die ten koste gaat van andere zorg. Diezelfde aanpak wordt ook al jaren voor de griepprik gehanteerd. Alleen mensen boven de 60 jaar krijgen een vaccinatie, als ze dat willen.
Vaccinatie van alleen mensen uit risicogroepen  bespaart veel geld, inspanning, een hoop ‘milde klachten’ (zie bijwerkingen) en het risico dat er misschien op lange termijn negatieve effecten optreden. Bij de beschreven efficiënte werking van het vaccin hoeven ook werknemers in de zorg niet te worden ingeënt. Als kwetsbare mensen immuun zijn voor corona kunnen zij zich weer veilig overal bewegen, ook onder mogelijke dragers. Wat willen we nog meer?

AND, 2020-03-05-37, Colmenar, oude mannen - kopie

risicogroepen

Vraag 2. Waarom is het vaccineren van een zo groot mogelijk deel van de bevolking belangrijk?
Bij de aanvang van de corona uitbraak dit voorjaar lag de nadruk van de overheidscampagne op het snel verkrijgen van groepsimmuniteit. Dat doel werd vervolgens schielijk als onverstandig ingetrokken, maar is nu weer helemaal terug: zoveel mogelijk mensen het coronavaccin toe te dienen en daardoor groepsimmuniteit te kweken. Deze zigzagkoers van deskundigen en overheid schept geen vertrouwen. De reden voor deze zoveelste koerswijziging is volstrekt duister (zie vraag 1). Misschien wil men het gewoon omdat er nu eenmaal zoveel vaccins zijn besteld dat de hele bevolking kan worden ingeënt? En wat kan, dat moet?

Vraag 3: Is het terecht dat gevaccineerden privileges krijgen boven vaccinweigeraars?
Er wordt door de overheid en in de media, ook in de Volkskrant, geschermd met de mogelijkheid of wenselijkheid om na de vaccinatiecampagne niet-gevaccineerden in hun bewegingsvrijheid te beperken, bijvoorbeeld wat betreft bezoek aan verzorgingshuizen, openbaar vervoer en/of buitenlandse reizen. Een draconische maatregel die indruist tegen grondwettelijke vrijheden. Waarbij het de vraag is of het doel het middel heiligt. De ratio van dergelijke maatregelen ontgaat me volledig, want na vaccinatie van risicogroepen bij een effectiviteit van circa 95% kan toch vrijwel geen risicodrager meer ziek worden? Bij het griepvaccin is de effectiviteit aanmerkelijk minder dan bij het coronavaccin, lopen kwetsbaren ook levensgevaar en zijn er geen beperkingen voor contacten. De suggesties voor beperkingen lijken een onverkwikkelijk, intimiderend en bovenal irrationeel dreigement aan potentiële vaccinweigeraars. Het moet niet gekker worden. Deze ontwikkeling begint te lijken op een heksenjacht en de behandeling van melaatsen in lang vervlogen tijden.

Vraag 4. Heeft het vaccin geen  bijwerkingen?
Volgens genoemd artikel in de Volkskrant krijgt na vaccinatie met het Modernavaccin 9% van de proefpersonen spierpijn, 5% gewrichtspijn, 5 % hoofdpijn, 10% vermoeidheid en ‘een paar %’ koorts. Niet vermeld wordt hoe lang deze bijwerkingen aanhouden. Bij elkaar opgeteld meer dan 30% bijwerkingen, al zullen ze soms tezamen bij één persoon optreden. Noem dat maar niets! Voor bijsluiters bij medicijnen geldt als richtlijn dat bijwerkingen ‘vaak’ voorkomen als ze bij 1-10% van de gebruikers optreden. In feite veroorzaakt het vaccin bij een flink deel van de voordien kerngezonde mensen dus één of meer ‘corona klachten’. De mededeling in de krant dat die wel met paracetamol te onderdrukken zijn, is bijna cynisch. Als dat middel nodig is, heb je behoorlijk last van je lijf. Als we uitgaan van 20% gevaccineerden met bijwerkingen gaat het in ons land om 3,5 miljoen mensen die als gevolg van een vaccinatiecampagne van de overheid coronasymptomen krijgen. Is dat neveneffect te verwaarlozen?

Vraag 5. Zijn de farmaceutische industrie en de controlerende instanties bij de ontwikkeling, productie en toelating van het vaccin te vertrouwen?
In het Volkskrant artikel worden farmaceutische grootgrutters als Pfister opeens voorgesteld als integere bedrijven die geheel in dienst staan van het bevorderen van het welzijn van de mensheid. Terwijl de farmaceutische industrie de laatste jaren regelmatig in alle media in een slecht daglicht heeft gestaan door het berekenen van torenhoge prijzen, het maken van woekerwinsten, het misbruik maken van verlopen octrooien en talloze schandalen rond de toelating en distributie van medicijnen, waaronder omkoping en onethische beïnvloeding van keuringsinstanties, artsen en onderzoekers en het bagatelliseren van bijwerkingen.
Ik heb dat alles niet zelf bedacht als kleine complottheoreticus. Ik heb mijn informatie uit ‘kwaliteitskranten’ die daar regelmatig kritisch over berichten. HP/De Tijd plaatste bijvoorbeeld op 15 april 2016 een redactioneel artikel met de kop: ‘Geneesmiddelen doodsoorzaak nummer drie’. Een citaat uit dit artikel: ‘Medicijngebruik leidt jaarlijks tot honderdduizenden doden. De farmaceutische industrie komt weg met manipulatie van onderzoek en omkoping van artsen…. Voordat een medicijn wordt goedgekeurd, moet de geneesmiddelenindustrie onderzoek overleggen dat aantoont dat het werkzaam en veilig is. Bizar genoeg mogen de bedrijven dit onderzoek in eigen beheer laten doen, terwijl er vele manieren zijn om de resultaten te manipuleren…. Zo meldt de industrie zelf dat de zeer dikwijls voorgeschreven cholesterolverlagers in drie procent van de gevallen spierpijn als bijwerking hebben. Onafhankelijk onderzoek toont echter aan dat dit in zestig procent van de gevallen voorkomt, dus twintig maal zoveel!’
Het meest recente farmaceutische schandaal betreft de productie van pijnstillers, waarvan de fabrikanten wisten dat ze verslavend waren. Over de zogeheten opiatenepidemie staat bijvoorbeeld een onthullend en weerzinwekkend artikel in Het Parool van 30 oktober 2019. Een citaat: ‘Sinds 1999 zijn zeker 400.000 Amerikanen overleden door een overdosis van zogeheten opioïden (terzijde: aan corona overleden in de USA tot nu toe 250.000 personen)…. In veel gevallen raakten de slachtoffers verslaafd door het gebruik van voorgeschreven pijnstillers… Farmaceutische bedrijven wisten hoe verslavend hun middelen waren, maar bleven ze agressief promoten…Vertegenwoordigers werden getraind om dokters zover te krijgen zo veel mogelijk zware pijnstillers voor te schrijven… enzovoorts, enzovoorts. Inmiddels zijn er in de USA duizenden rechtzaken gaande tegen de producenten en verkopers van deze middelen. In oktober 2019 boden drie medicijndistributeurs en twee producenten een bedrag van 50 miljard dollar (!) om alle rechtzaken af te kopen, maar dat was volgens de eisers te weinig om alle kosten van verslaafdenzorg te vergoeden.
Voor wie meer over dit onderwerp wil weten, is er het uitstekend gedocumenteerde boek van de Deense internist-hoogleraar P. Gotzsche, getiteld: Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad, in 2015 uitgegeven bij Lemniscaat. Daarin worden farmaceutische bedrijven neergezet als nietsontziende, liegende en bedriegende geldwolven zonder enig moreel besef. Deze auteur vergelijkt de farmaceutische industrie met de maffia en stelt in een interview met HP/De Tijd dat hij dit niet als beeldspraak, maar letterlijk bedoelt.
Bij het op de markt brengen van een coronavaccin spelen voor farmaceutische bedrijven ongekend grote financiële belangen en prestigekwesties. Iedereen wil het eerste zijn en eeuwige roem en rijkdom verwerven. Nu zouden deze bedrijven, die eerst aan de schandpaal zijn genageld, in deze ratrace opeens op hun blauwe ogen zijn te vertrouwen? Nu zou er niet gesjoemeld worden met de resultaten van in eigen beheer uitgevoerde onderzoeken? Kom nu toch, beste Volkskrant. Enig wantrouwen onder de lezers ten opzichte van ‘Big Farma’ is na alle eerdere berichtgeving zeer logisch en zeer gezond! Dus wat mij betreft voorlopig zo terughoudend mogelijk zijn met vaccineren.

BIJEN, Vespa crabro, Hoornaar, 2012-05-21, koningin, Holthe, slaapkamer-1 - kopie

Vraag 6. Zijn negatieve effecten op de langere termijn uitgesloten?
Volgens mijn dierbare krant eigenlijk wel, want bijverschijnselen doen zich bij eerdere vaccins ‘doorgaans’ kort na toediening voor, enkele genoemde uitzonderingen daargelaten. In hetzelfde artikel  bericht de krant echter dat het vaccin gebouwd is rond een geheel nieuw principe. Ik ben verbijsterd. Als een vaccin berust op een gloednieuwe techniek, kunnen we toch niet teruggrijpen op ervaringen met eerdere vaccinaties? Logisch redenerend kan niemand met enige zekerheid voorspellen of er lange termijn effecten zijn. Nieuw is nieuw.
Kennelijk heeft De Volkskrant een paar waarzeggers in dienst met feilloze voorspellende kracht. De geraadpleegde deskundigen houden overigens allemaal een slag om de arm. ‘Zekerheid heb je nooit’. ‘Het lijkt me logisch dat bijwerkingen heel snel na vaccinatie optreden’. Maar er staat wel wat op het spel als je een hele bevolking, of zelfs de hele mensheid, vaccineert. Stel dat er na een paar jaar toch een onverwachte bijwerking optreedt, bijvoorbeeld een versterking van een nieuwe coronavariant door het vaccin in plaats van verzwakking? Hetgeen volgens de Volkskrant heel soms bij eerdere vaccins is voorgekomen. Dan kunnen de gevolgen wereldwijd gigantisch zijn. Dus wederom: terughoudendheid en selectiviteit met vaccineren is op zijn plaats.

Conclusie
De wijd verbreide kritische houding ten opzichte van coronavaccins is tegen de achtergrond van een kritische evaluatie van bronnenonderzoek volkomen begrijpelijk en geheel terecht. Ik kan me voorstellen dat het in de huidige maatschappelijke situatie verantwoord is om personen uit de meest bedreigde risicogroepen de kans te geven om zich, op basis van vrijwilligheid, te laten inenten met een nieuw, experimenteel coronavaccin nadat dit door gezondheidsautoriteiten is goedgekeurd. De Gezondheidsraad beveelt aan om de genoemde groepen prioriteit te geven bij vaccinatie. De daaraan verbonden risico’s lijken mij maatschappelijk, en vermoedelijk ook voor de meeste betrokkenen, aanvaardbaar.
Kwetsbare mensen zijn volgens de gegevens van de producent na die campagne vrijwel allemaal (circa 95%) beveiligd tegen infectie, dus ook als ze in contact komen met dragers van het virus. Het inenten van de overige gezonde mensen is na zo’n vaccinatiecampagne niet alleen overbodig, maar ook verwerpelijk gezien (1) de aanzienlijk kans op serieuze bijwerkingen bij gezonde mensen, (2) de (geringe) kans op eventuele onvoorziene lange termijn effecten die wel rampzalig kunnen uitpakken, (3) de onbekendheid van veel aspecten van vaccinatie, zoals de duur van de werking van het vaccin en de eventuele noodzaak van periodieke herhaling, (4) de hoge kosten en inspanningen die algehele vaccinatie met zich meebrengen.
Ik vind het verbazend, verontrustend en ook enigszins verdacht dat gezondheidsautoriteiten, de overheid en de meeste officiële media zo kritiekloos algehele vaccinatie van de bevolking toejuichen en bovengenoemde rationele overwegingen in hun afweging negeren, ontkennen of bagatelliseren.
Daar komt voor mij persoonlijk een belangrijke motivatie bij tegen vaccinatie van gezonde mensen die niet berust op bronnenonderzoek, maar op intuïtie. Het lijkt me niet verkeerd voor gezonde mensen om een goed werkend immuunsysteem af en toe te confronteren met niet al te ernstige ziekteverwekkers, zodat het systeem actief en alert blijft en zich langs natuurlijke weg kan aanpassen aan nieuwe spelers op het toneel van het leven, zoals het coronavirus. Een vaccin verstoort op bruuske wijze de ontwikkeling en evolutie van dit zelfhelende vermogen.
Als het niet nodig is, waarom zou je het dan doen?

Dr. Eef Arnolds, Beilen (72 jaar)
Gepensioneerd bioloog, voormalig hoofddocent aan Wageningen Universiteit en voormalig directeur van het Biologisch Station te Wijster

—————————————————————————-

Reactie van de Volkskrant op 23 november door Tony Mudde, chef wetenschap:

Beste Eef,

Hartelijk dank voor je uitgebreide mail. Ik vind het altijd interessant om te horen wat lezers van onze kopij vinden, ook als er kritiek klinkt.
Je vraag waarom we het niet gewoon zouden laten bij alleen ouderen vaccineren – aangezien dat de grootste risicogroep  is – vind ik een goede. Zet ik op de lijst om te behandelen binnenkort in een artikel.
En we schrijven regelmatig kritisch over farmaceuten of over het overheidsbeleid. Het interview met Ira Helsloot deed ik zelf, en Peter Gotszche  bijvoorbeeld hebben we ook meermaals geïnterviewd en behandeld:

https://www.volkskrant.nl/search?query=G%C3%B8tzsche

Ook interessant: we waren de eerste krant die de geldstromen van farmaceuten naar Nederlandse artsen in kaart brachten:

https://www.volkskrant.nl/kijkverder/2016/duitenvoordokters/

Over de intuïtieve redenering dat het ook goed is voor het lichaam om regelmatig een natuurlijke infectie te doorlopen, schreven we trouwens eerder deze.

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/vijf-horrorverhalen-over-vaccins-tegen-het-licht-en-ontkracht~bcdcfaef/

Maar als er nieuwe inzichten zijn, klimmen we zeker weer in de pen. We blijven het kritisch volgen.
Vriendelijke groet en nogmaals dank voor de uitgebreide brief, dat houdt ons scherp,

Tonie Mudde, Chef Wetenschap

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: