21 april 2021. Het vaccineren van gezonde jongeren is ongezond

In mijn vorige column van citeerde ik een Volkskrantartikel van Maarten Keulemans, waarin hij stelt dat de kans om aan covid-19 te overlijden voor jonge mensen onder de 40 jaar tweeëneenhalf keer zo klein is als de kans op een dodelijke trombose na vaccinatie met AstraZenica (Volkskrant van 8 april 2021). Dat mag wel waar… Lees verder 21 april 2021. Het vaccineren van gezonde jongeren is ongezond