27 november 2021. Onze vaccinatieplicht roept!

2021-11-27, column Wagendorp

Op 22 november voorzag ik dat binnenkort in de media pleidooien zouden verschijnen om in ons land een vaccinatieplicht in te voeren.
Ik werd op mijn wenken bediend. Al op 25 november stond er een paginagroot stuk in de Volkskrant van Maarten Keulemans met de titel: ‘Is corona soms alleen met een vaccinatieplicht te bestrijden?’ Ja dus, met een paar mitsen en maren.
Volkskrantcolumnist Bert Wagendorp maakt het op 26 november nog wat bonter met de kop: ’Een 100-kilometerbord is net zo’n beperking van de individuele vrijheid als een vaccinatieplicht’. Beide heren gelden als experts in de virologie en epidemiologie gezien hun opleidingen als respectievelijk geschiedkundige en cultureel antropoloog (Keulemans) en neerlandicus en sportverslaggever (Wagendorp).
Wagendorp stelt dus een auto gelijk aan een lichaam en auto rijden aan leven. Een originele opvatting. Hij zegt hier verder over: ‘De laatste optie is verplichte vaccinatie. Daar kleven bezwaren aan van ethische aard. Maar nood breekt wet. We kunnen niet eeuwig de vrijheid van het individu boven het belang van het collectief blijven stellen. Miljoenen Nederlanders die zich braaf hebben laten inenten, worden gegijzeld door een relatief kleine groep principiële weigeraars of door mensen die de brief van de huisarts niet begrijpen.’

Zouden Wagendorp en Keulemans nu echt nog steeds de illusie hebben dat corona verdwijnt als iedereen geprikt is? Even als geheugensteuntje: In het RTL nieuws van 16 november 2020 wordt de vraag gesteld: ‘Hoeveel procent moet gevaccineerd zijn om het coronavirus te verslaan?’ Het antwoord: ‘Volgens Anke Huckriede, hoogleraar vaccinologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, bestaat de hoop dat het coronavirus uitdooft als 70 procent van de bevolking is gevaccineerd. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie WHO gaat uit van dit percentage.
Met 85% gevaccineerden zitten we in Nederland ver boven die gehoopte norm, maar tegelijk met het hoogste aantal besmettingen ooit en overbelaste zorg. Inmiddels staat vast dat de vaccins slechts een paar maanden afdoende bescherming bieden, virusoverdracht niet verhinderen, ook dieren kunnen besmetten en gepaard gaan met een ongekend aantal ernstige bijwerkingen. Voila. Vaccinatiebeleid faliekant mislukt.
Ook is gebleken dat degenen die een coronabesmetting hebben doorgemaakt een veel betere weerstand verkrijgen die langer standhoudt. Degenen die nu nog heilig geloven dat het echt helpt om alle Nederlanders te vaccineren in een open wereld waar de helft van de bevolking nog geen prik heeft gehad, zijn dom of kwaadwillend, kortom: vaccinwappies. Zij behoren tot een omvangrijke sekte van verdwaasde vaccinfanaten die tegen beter weten in vasthouden aan het oorspronkelijke geloofsartikel dat vaccinatie de enige weg is naar bevrijding. Het is een religie geworden. Gelukkig heeft men zich in sommige landen, zoals Groot-Brittannië, inmiddels van dit waanidee bevrijd.

Hebben beide heren zich ook gerealiseerd dat vaccinatiedwang negatieve effecten kan hebben op de gezondheidszorg doordat er nog meer personeel zal afhaken dan nu al het geval is? Zie bijvoorbeeld het artikel in het Reformatorisch Dagblad van 19 september j.l. met de kop: ‘Gezondheidszorg lijdt in veel landen onder vaccinatieplicht’. In Griekenland en Frankrijk laat circa 10% van de zorgmedewerkers zich liever ontslaan dan zich vaccineren. In Canada was een vaccinatieplicht voor verplegend personeel afgekondigd, maar dit besluit is in de deelstaten Ontario en Quebec teruggedraaid uit vrees voor onaanvaardbare personeelstekorten. Ook in Groot-Brittannië wilde men vaccinatie verplicht stellen, maar de invoering is opgeschort tot na het winterseizoen om dezelfde reden. Vooral in de Verenigde Staten heeft de vaccinatieplicht geleid tot sluiting van afdelingen in ziekenhuizen. Een citaat uit voornoemd artikel:

Vaccinatieplicht ziekenhuis leidt tot uitstroom personeel

De geboorteafdeling van het Lewis County General Ziekenhuis in New York gaat dicht. Vanaf 25 september worden daar geen bevallingen meer begeleid. Momenteel beschikt het ziekenhuis over te weinig gevaccineerd personeel voor deze afdeling.

De ziekenhuisdirecteur Gerald Cayer vertelt tegen USA Today dat 27 procent van de zorgmedewerkers geen vaccinatie wil. Dertig medewerkers namen ontslag, waarvan zeven op de kraamafdeling werken. Onder de opgestapte werknemers zijn verpleegkundigen, therapeuten en technici. „We zijn niet in staat om de afdeling veilig te bemannen”, vertelt Cayer. „Het aantal ontslagverzoeken geeft ons weinig keus. Daardoor kunnen we geen bevallingen begeleiden.” De directeur hoopt dat de kraamafdeling tijdelijk stil ligt en niet gesloten blijft…… Andrew Cuomo, de voormalig gouverneur van New York, voerde die verplichting voor zorgmedewerkers in New York in. Zij moeten voor 27 september gevaccineerd zijn voor hun baan in de zorg. In het ziekenhuis heeft 46 procent ten minste één prik gehad. Dit tegenover het nationale gemiddelde van 63 procent.

2021-11-27, uitspraak Einstein

Beste Keulemans, Wagendorp en alle andere vaccinatici, laat de betekenis van deze berichten eens goed tot je doordringen. Ja, ook Rutte, De Jonge en de leden van het OMT. Je zou verwachten dat alle zorgmedewerkers vrijwillig vóór in de rij staan om een vaccinatie te ontvangen. Ze werken immers met kwetsbare groepen, ze kunnen zelf gemakkelijk besmet worden en ze worden ze vaak geconfronteerd met doodzieke covid-patiënten. Geen betere motivatie denkbaar, zou je zeggen.
Maar Amerikaans zorgpersoneel laat zich minder vaccineren dan de gemiddelde burger. Een aanzienlijk deel is zelfs bereid om hun werk, inkomen en bestaanszekerheid op te geven om vaccinatie te vermijden. Ook in Europese landen. Zijn al deze goed opgeleide mensen plotseling krankzinnig geworden? Natuurlijk niet. Ze willen geen vaccinatie omdat ze beter geïnformeerd zijn dan de meeste burgers. Zij kennen de bijsluiters van de vaccins beter dan wij en beseffen maar al te goed dat het gaat om experimentele gentherapie die onvoldoende getest is, met onbekende risico’s voor hun eigen gezondheid op langere termijn. Zij hebben wellicht ook patiënten binnen zien komen in de ziekenhuizen met ernstige bijwerkingen en denken: dat nooit.

Misschien wordt het tijd dat al die vaccinatici zelf een paar niet al te milde bijwerkingen te verduren krijgen. Dat lijkt de enige manier om ze uit hun vaccinwaanzin te wekken en ze serieus te laten luisteren naar wat deskundige critici van het coronabeleid te zeggen hebben. Hun vooruitzichten en waarschuwingen zijn tot nu toe ontegenzeggelijk veel beter uitgekomen dan de modellen, prognoses, beloften en maatregelen die het RIVM en de overheid ons al bijna twee jaar voorschotelen. Dat bleken niet meer dan ongefundeerde vaccinverkooppraatjes en luchtfietserij. De huidige situatie bewijst dat: terug bij af. Of het gaat om ongefundeerd optimisme of opzettelijke misleiding laat ik hier maar even in het midden.
Een van die vasthoudende critici van het eerste uur is Pierre Capel (1946), emeritus hoogleraar immunologie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Hij heeft voortdurend goed gefundeerde, zakelijke kritiek geleverd op het coronabeleid en zich de laatste tijd beijverd om in een serie videocolumns de werking van het immuunsysteem in begrijpelijke taal uit te leggen. Voor wie iets meer wil horen over de negatieve effecten van mrna-vaccins op ons immuunsysteem, verwijs ik via onderstaande link naar een recente video column (4 minuten) van hem op youtube, getiteld: ‘Onbegrijpelijk’ : https://www.youtube.com/watch?v=_OSoqGcVd7s.

Disclaimer: Capel is volgens ‘de autoriteiten’ een gevaarlijke kwakzalver en de video bevat uiteraard alleen maar nepnieuws.
Arme Pierre. Arme wij. Arme wereld.

2021-11-27, De Jonge, geen vaccinatieplicht……..zou dit zijn zoveelste leugen zijn?

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: