Coronavakantie

2022-09-19, vakantieplaatje

 Al meer dan een half jaar heb ik op deze website geen nieuwe berichten geplaatst. Niet zonder reden: Corona was met vakantie. Voor mij gold hetzelfde. Ik hoop dat ook jij ervan genoten hebt dat het abnormale ‘nieuwe normaal’ met mondluiers, ellenbooggroeten en 1,5 meterstandjes bijna overal plaats heeft gemaakt voor het oude normaal zonder gezichtsbedekking en met  een handdruk en knuffel op zijn tijd. Je komt natuurlijk bijzonder bezorgde en uiterst kwetsbare uitzonderingen tegen, maar die zijn er altijd al geweest.
Sinds omikron het coronastokje heeft overgenomen, is er voor het Outbreak Management Team geen lol meer aan. Deze coronavariant veroorzaakt zo weinig ernstige ziektegevallen en weet zo goed volledig gevaccineerde personen te infecteren dat er dit voorjaar geen houden aan was. Zelfs de strenge heren en dames van bovengenoemde cryptoregering waren niet in staat om een goede reden te bedenken om Nederlandse burgers een normaal leven in vrijheid te ontzeggen. Het gepeupelte laat zich lang voor de gek houden, maar daar is een grens aan. Zo konden we eindelijk weer eens op vakantie na twee jaar beperkingen van onze bewegingsvrijheid.
Zelf ben ik deze zomer thuis gebleven, maar ik heb dan ook het voorrecht om buiten te wonen in een prachtige omgeving (zie foto hierboven en de website schepping.org). Daar heb ik volop van deze heerlijke zonnige zomer genoten. Vakantie is afgeleid van het Latijnse woord ‘vacantia’, ofwel ‘vrij zijn van verplichtingen’. Het was ook voor mij een goede gelegenheid om een tijd lang afstand te nemen van de hoog opgelopen controverses en emoties rond corona. Maar met de ‘R’ weer in de maand is het oppassen geblazen. Voor je het weet, gaat iedereen weer op last van de staat gemuilkorfd over straat, alsof dat de gewoonste zaak van de wereld is. Er is een coronawet in de maak die die bevoegdheid wettelijk wil vastleggen. Een coronawet! Het virus zal zich vereerd voelen. Krijgen we nu ook achtereenvolgens een poliowet, apenpokkenwet, griepwet en verkoudheidswet? Is het dan niet handiger om gewoon in de grondwet vast te leggen dat het voor alle burgers verboden is om een infectieziekte op te lopen?
Bovendien start op 19 september een nieuwe vaccinatieronde met vernieuwde dubbelversies van Pfizer- en Moderna vaccins die effectiever zouden zijn tegen de huidige dominante omikronvariant. Na heel beperkte testen zijn de vaccins veilig verklaard omdat ze maar weinig verschillen van de eerder goedgekeurde vaccins die volgens veel deskundigen ook niet afdoende getest zijn.
Een gewaarschuwd mens telt voor twee.

2022-09-19, cartoon heks met injectiespuit tegenover meisje. Hoe een rebel er tegenwoordig uitziet. Malone

Zieke vrienden
Toch werd ik tijdens mijn lange lente- en zomervakantie af en toe, tegen wil en dank, geconfronteerd met het coronavirus. Het viel me op op hoeveel mensen in mijn eigen omgeving het afgelopen half jaar corona hadden. Meer dan in enige periode daarvoor, kennelijk dankzij de hoge besmettelijkheid van omikron. De symptomen waren niet ernstig. Mijn kennissen waren doorgaans een paar dagen verkouden, een beetje benauwd en ze hadden lichte verhoging. Dan toch maar even naar de teststraat, en ja hoor, een positieve test. Corona….oei!
Drie jaar geleden zouden ze zulke klachten luchtig afgedaan hebben als een zomergriepje, maar nu neemt menigeen ze plotseling erg serieus. Ik kreeg herhaaldelijk een mailtje van iemand met wie ik onlangs contact had gehad met de waarschuwing dat hij of zij positief getest was en nu in quarantaine vertoefde. En met het dringende advies om ook bij de GGD zo’n staaf in mijn neus te laten duwen. Een zelftest, die ik uit nieuwsgierigheid had aangeschaft en uitgeprobeerd, vond ik al irritant genoeg. Mijn hersenen beginnen kennelijk al in mijn neus. Dus ik heb er maar vanaf gezien. Ziek heb ik me gedurende de hele coronaperiode geen moment gevoeld.
Curieus, die verandering in houding. Drie jaar geleden hadden we met dezelfde symptomen voor gek gestaan met dergelijk gedrag. Thuis in quarantaine? Wie had daar ooit van gehoord. Nu heet dat verantwoordelijk handelen. Ja, Rutte en zijn trawanten hebben de angst voor corona er bij velen goed ingepeperd. Zij beseffen drommels goed dat een angstige burger beter gehoorzaamt aan oekazes van de top.
Trouwens opvallend dat alle zomerse coronalijders volledig waren gevaccineerd, en vaak geboosterd, tegen deze ziekte. De vele ongevaccineerden in mijn omgeving bleven ervan gevrijwaard. Maar dat is vast toeval en zeker geen representatieve steekproef.

2022-09-19, Engeland, 90% covid doden gevaccineerd

 Onoverbrugbare tegenstellingen

2022-09-19, Tijdelijke commissie corona website groepsfoto

De commissieleden v.l.n.r.: Pepijn van Houwelingen (FVD), Nicki Pouw-Verweij (JA21), Wybren van Haga (Groep Van Haga), Marijke van Beukering-Huijbregts (D66), Mariëlle Paul (VVD), Khadija Arib (PvdA, voorzitter), Hilde Palland (CDA), Liane den Haan (Fractie Den Haan), Pieter Omtzigt (Lid Omtzigt) en Vicky Maeijer (PVV).

Ook de media roerden zich af en toe, zoals bij de instelling van de ‘Tijdelijke commissie Corona’ die de parlementaire enquête naar de coronacrisis in Nederland gaat voorbereiden. Gezien de samenstelling van de commissie met uitgesproken voor- en tegenstanders van het gevoerde beleid kan dat nog een spektakel worden. Ik heb voor mezelf een lijstje gemaakt van onderwerpen waarover voor- en tegenstanders van mening verschillen. Het werd al gauw een hele waslijst die stellig nog onvolledig is. Het leek me aardig om die lijst hieronder op te nemen, mede om de coronadraad weer op te pakken. Het kan ook aardig zijn om voor jezelf je visie op bepaalde onderwerpen te toetsen. De tegenstellingen zijn opzettelijk scherp geformuleerd. Voor nuancering is hier even geen plaats.

Het zal niemand verbazen dat ik als coronacolumnist voor het rechter rijtje kies. Bij de onderwerpen ‘herkomst virus’, ‘oversterfte’ en ‘long-covid’ twijfel ik door gebrek aan harde gegevens die de visies ondersteunen. Het valt me op dat in mijn kennissenkring mensen of het ene of het andere rijtje vrijwel in hun geheel onderschrijven. Ik ken niemand die een paar stellingen van RIVM en overheid combineert met een paar punten van critici. Je bent helemaal gezagsgetrouw of een verstokte ‘wappie’. Er is kennelijk nauwelijks zoiets als een gulden middenweg. Daarnaast zijn er veel mensen die over de meeste keuzes geen mening hebben omdat ze zich onvoldoende in de materie hebben verdiept.

Onderwerp RIVM en overheid Critici en tegenstanders van coronabeleid
Coronabeleid algemeen Doel is het uitroeien van het coronavirus, niet meer, niet minder. Het coronavirus gaat nooit meer weg, dus leren leven met dat virus (als met griep)
Verantwoording coronabeleid en kritiek daarop Gebaseerd op gegevens van o.a. RIVM, Lareb, CBS en op modellen en resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Gebaseerd op gegevens van o.a. RIVM, Lareb, CBS en op modellen en resultaten van wetenschappelijk onderzoek.
Presentatie van coronabeleid Alle partijen moeten met één mond spreken. Kritiek en discussie moeten actief worden tegengegaan. Wetenschappelijke en publieke discussie over het coronabeleid moet worden aangemoedigd.
Positie van alternatieve media Organisaties als Viruswaarheid en Artsen Covid Collectief doodzwijgen en tegenwerken. Verwijderen van ‘desinformatie’ van digitale media. Organisaties als Viruswaarheid en Artsen Covid Collectief vormen welkom tegenwicht tegen overheidspropaganda. Het censureren van andere standpunten is tegen de grondwet en uit den boze.
Demonstraties Demonstaties verbieden en met geweld de kop indrukken. Protest van de bevolking mag niet gezien en gehoord worden. Demonstratieverbod is onwettig, evenals geweld en draconische straffen tegen vreedzame demonstranten. Failliet van de rechtstaat.
Eigenschappen coronavirus Ongekend groot gevaar voor volksgezondheid.  Impact vergelijkbaar met een flinke griep.
Herkomst virus Spontane mutatie van wild virus op dieren, vermoedelijk vleermuizen. Gemaakt in een laboratorium en ontsnapt of opzettelijk verspreid.
Mortaliteit door coronavirus Onaanvaardbaar, veel hoger dan bij griep. Hoogste alarmfase noodzakelijk. In zelfde orde van grootte als flinke griep en sterfte vooral in groepen met een toch al korte levensverwachting. Geen paniek.
Aantal doden door coronavirus Zwaar onderschat, in werkelijkheid meer doden door onvolledige registratie corona. Zwaar overschat, minder doden doordat 95% van overledenen al een of meer andere ernstige ziekten had.
Oversterfte sinds herfst 2021 Oorzaak is waarschijnlijk vooral niet geregistreerde coronagevallen en uitgestelde zorg. Oorzaak waarschijnlijk vooral vaccinatieschade, daarnaast uitgestelde zorg.
Long covid Veroorzaakt door coronavirus. Waarschijnlijk (ook) veroorzaakt door vaccinatieschade.
Maatregelen tegen corona Beperkende maatregelen noodzakelijk voor reductie van virusoverdracht. Effecten  van maatregelen twijfelachtig  en in ieder geval buitenproportioneel.
Mond-neusmaskers Effectief om virusoverdracht tegen te gaan; niet ongezond. Geen aantoonbare vermindering van virusoverdracht; wel andere gezondheidsschade.
Isolatie verzorgingshuizen Noodzakelijk ter bescherming van kwetsbare ouderen. Onmenselijk ten opzichte van ouderen en hun familie. Velen lijden en sterven in eenzaamheid.
Tijdelijke sluiting van scholen, digitaal thuisonderwijs Noodzakelijk om leerkrachten en leerlingen te beschermen tegen coronabesmetting. Veel te ernstige verstoring voor de ontwikkeling van jongeren. Niet effectief omdat meeste besmettingen thuis plaatsvinden.
Tijdelijke sluiting van horeca en cultuur Noodzakelijk om virusoverdracht te beperken. Veel te zware maatregel. In horeca vindt slechts 5% van besmettingen plaats. In horeca en cultuur maatregelen mogelijk om contacten te beperken.
Avondklok Noodzakelijk om virusoverdracht te beperken Nut niet aangetoond. Zeer onrechtvaardig ten opzichte van velen.
Lockdowns Effectief middel om verspreiding van en dood door corona te beperken. Studies bewijzen dat lockdowns nauwelijks effect hebben gehad.
Neveneffecten lockdowns Negatieve economische en maatschappelijke effecten, maar aanvaardbaar in de strijd tegen het virus. Zeer negatieve economische en maatschappelijke effecten, in geen enkele verhouding tot mogelijke baten.
Medicijnen Bestaande medicijnen, zoals ivermectine en chloroquinine werken niet tegen corona en toepassing is verboden. De effectiviteit van met name ivermectine tegen corona is in tal van publicaties en praktijkvoorbeelden aangetoond. Een verbod is schadelijk voor patiënten.
Vaccins Massale vaccinatie van hele bevolking is belangrijkste wapen in de strijd tegen covid-19. Vaccinatie beperken tot risicogroepen; voor gezonde jonge mensen vertrouwen op natuurlijke afweersysteem.
Aard van vaccins mRNA vaccins berusten op een nieuw principe met gebruik van genetisch materiaal, maar vallen toch onder de normale vaccins. mRNA vaccins zijn geen vaccins, maar een vorm van genetische manipulatie en moeten op die gronden worden beoordeeld, hetgeen niet is gebeurd.
Effect op virusoverdracht Massavaccinatie vergroot groepsimmuniteit zodanig dat virusoverdracht uitdooft en ziekte verdwijnt. Massavaccinatie vergroot kans op mutaties die aan de werking van de vaccins ontsnappen. Van de regen in de drup. Zie omikron.
Effect op ernst covid-19 Vaccinatie reduceert kans op ernstige ziekte bij mensen van kwetsbare groepen. Vaccinatie reduceert kans op ernstige ziekte bij mensen van kwetsbare groepen, maar kans op ernstige bijwerkingen is ook aanzienlijk.
Bijwerkingen Verwaarloosbaar qua omvang en ernst. Verband van bijwerking met  vaccinatie vaak niet aantoonbaar. Veel meer en ernstiger dan bij griepvaccins, registraties bij Lareb vormen het topje  van de ijsberg.
Veiligheid op korte termijn Door vaccinfabrikanten afdoende getest; resultaten betrouwbaar. Testen zijn onvolledig en de resultaten zijn gemanipuleerd.
Veiligheid op lange termijn Niet getest, maar veilig verondersteld op grond van ervaringen met eerdere vaccins. Per definitie onbekend; voor toepassing van een nieuw procedé is dat onaanvaardbaar.
Frequentie vaccinaties Aanvankelijk: twee vaccinaties afdoende voor hele leven. Nu: elke drie maanden een herhaling. Daaraan zitten geen nadelen. Gezien gemakkelijke mutaties van coronavirus zullen vele herhalingen nodig blijken. Het eigen immuunsysteem wordt daardoor verstoord.
Vaccinatie van kinderen onder 18 jaar Zinvol en aanmoedigen om groeps-immuniteit te vergroten en kans op virusoverdracht te verminderen. Onaanvaardbaar omdat het risico op ernstige bijwerkingen bij kinderen groter is dan het risico op ernstige ziekte.
Vaccinatie van mensen uit risicogroepen Risicogroepen, zoals mensen met ernstige kwalen en hoogbejaarden met voorrang en met aandrang vaccineren. Mensen uit risicogroepen de keuze geven om zich te laten vaccineren, zoals bij de griepprik.
Voorlichting De wettelijk verplichte informatie over de vaccins door RIVM, GGD en artsen is afdoende. De informatie over de vaccins is zeer gebrekkig, gaat niet in op risico’s en heeft het karakter van propaganda in plaats van voorlichting
Drang en dwang voor vaccinatie Verplichte vaccinatie te overwegen in risicovolle beroepen, zoals gezondheidszorg, ouderenzorg en onderwijs. Verplichting tot vaccinatie altijd uit den boze en onrechtmatig.
Rol vaccinfabrikanten Weldoeners, integere wetenschappers en redders van de mensheid. Geldwolven die superwinsten boeken met ondeugdelijke vaccins op kosten van de belastingbetalers.
Onafhankelijkheid RIVM en OMT Integere deskundigen in dienst van het volk zonder tegenstrijdige belangen. Technocraten met oogkleppen op, voor een deel met openlijke of heimelijke banden met farmaceutische bedrijven.

2022-09-19, cartoon follow the science

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: