19 augustus 2021. Israël, ons gidsland?

2021-07-25, t-shirt, unvaccinated sperm available 2021-07-25, t-shirt, unvaccinated is the new sexy - kopie

 

 

 

 

 

 

Vandaag veel plaatjes bij mijn praatjes.
Voortdurend wordt in de media Israël als voorbeeld genoemd van een land dat zijn coronazaakjes goed op orde heeft. In Israël is men al in januari met het inspuiten van Pfizer en Moderna begonnen en het aandeel gevaccineerden behoort tot de hoogste ter wereld. Nu is 65% van de bevolking één keer gevaccineerd en 60% twee keer. Van de kwetsbare groep boven 60 jaar is zelfs 90% gevaccineerd.
Na een forse piek in de winter van 2020/21 nam het aantal besmettingen in maart en april sterk af om in mei en juni helemaal te verdwijnen. Alle beperkende maatregelen in Israël werden opgeheven. Dat leidde tot opgetogen koppen in de media over het succes van de voortvarende vaccinatiecampagne. In het gerenommeerde wetenschappelijke blad Science leidde het zelfs tot de kop: ‘Israel’s COVID-19 endgame’.

2021-08-19, Forbes, succes vaccinatie Israël

2021-08-19, Artikel Science Covid endgame

 De journalisten en wetenschappers begingen echter twee kapitale blunders. Zij onderzochten geen andere mogelijke verklaringen, zoals natuurlijke seizoenfluctuaties, en ze  ‘vergaten’ te kijken naar het verloop van de besmettingen in het jaar 2020. Gegevens daarover zijn eenvoudig te vinden in de database van de WHO. Het blijkt dat het virus in Israël ook in 2020 na een lichte winterpiek uitdoofde en in mei en juni ontbrak, terwijl er destijds nog geen vaccin voorhanden was. Een natuurlijk seizoeneffect dat ook in landen met een lagere vaccinatiegraad, zoals Nederland, in beide jaren optrad.

2021-08-19, verloop covid 2020-2021 Israel WHO

Aantal gemelde besmettingen per dag in Israël naar gegevens WHO

Inmiddels is het gejuich over Israël’s succes verstomd. Vanaf begin juli stijgt het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen dramatisch, veel vroeger dan in 2020. Wat meer is: ruim de helft van de ziekenhuispatiënten is volledig gevaccineerd. Het gevolg van de uitbraak is dat er weer allerlei beperkingen zijn ingevoerd: mondmaskers, regels voor bijeenkomsten reisbeperkingen. Een lockdown wordt overwogen. Je herkent het wel.
De autoriteiten en deskundigen hebben uiteraard geruststellende verklaringen paraat: na een paar maanden daalt kennelijk de hoeveelheid antistoffen in het bloed en neemt de bescherming van de vaccins af; gevaccineerden kunnen ook anderen besmetten en als hoofdschuldige wordt de veel besmettelijker deltavariant aangewezen.
Onder normale omstandigheden zouden dergelijke ‘vaccins’ op grond van zulke erbarmelijke resultaten ongetwijfeld onmiddellijk uit de handel worden genomen: ze beschermen slechts korte tijd tegen de ziekteverwekker, ze verhinderen niet de overdracht van het virus naar andere personen en ze worden minder effectief bij mutanten, die ongetwijfeld steeds weer zullen opduiken. Bovendien hebben ze enorm veel bijwerkingen, voor een belangrijk deel ernstig, soms dodelijk. Wat een farmashit!
Maar dit zijn geen normale omstandigheden.
Met de bijwerkingen zijn we beland bij het meest absurde deel van het verhaal. Het zou voor de hand liggen om in de eerste plaats te onderzoeken in hoeverre de plotselinge opleving van besmettingen in Israël veroorzaakt wordt door de massaal toegediende vaccins zelf. Maar dat gebeurt niet. Daarover lees ik niets, noch in beschouwingen van deskundigen, noch in de reguliere media. Het onderwerp is taboe. In plaats daarvan is men er al toe overgegaan om een derde vaccinatie te geven om het immuunsysteem ‘een boost’ te geven. Sommige in ongenade gevallen virologen zeggen: om het immuunsysteem verder in de vernieling te helpen. Het lijkt alsof we met z’n allen overeen zijn gekomen dat de vaccins onze enige redding zijn, wat er ook de gevolgen van zijn. Een niet eerder vertoonde massahypnose.
Een fenomeen dat de toename van het aantal besmettingen als gevolg van vaccinatie ondersteunt, is het verloop van het aantal besmettingen in de Palestijnse gebieden, direct grenzend aan Israël. In onderstaande grafiek is te zien dat daar momenteel op vijf miljoen inwoners ongeveer 700 nieuwe coronagevallen per dag bij komen, terwijl dat er in Israël ( zes miljoen inwoners) 7000 zijn. Tien keer zoveel! Je zou met een werkzaam vaccin het omgekeerde verwachten, want van de Palestijnse bevolking is slechts 11% volledig gevaccineerd.

2021-08-19, verloop covid 2020-2021 Palestine

 Aantal gemelde besmettingen per dag in Palestina naar gegevens WHO

Je leest daar niets over in je krant, want het past niet in het viruscorrect denken. Maar in social media circuleren wel deze analyses. Ze worden stelselmatig ontkracht door zogenaamde factcheckers, verenigd onder de vlag van het gerenommeerde persbureau Reuters. Ook deze keer doen ze een halfslachtige poging om deze vergelijking tussen Israël en Palestina te ontkrachten, vooral door heel ingewikkeld te doen over heel simpele grafiekjes. Daar trap ik niet in, maar velen anderen wel. Recent is aan het licht gekomen dat een van de belangrijkste financiers van deze factcheckers de farmaceutische industrie is. Wiens brood men eet, diens woord men spreekt……

Het is intriest dat de ontwikkelingen in Israël en elders geheel overeenkomen met het rampscenario dat een groot aantal onafhankelijke virologen en epidemiologen hebben geschetst van de ontwikkeling van de pandemie en de gevolgen van massa vaccinatie. Een scenario dat door de heersende klasse van deskundigen, de overheid en de media nog altijd wordt verzwegen of geridiculiseerd. Het is niet moeilijk om te voorspellen dat Israël de komende jaren heel veel menselijke ellende tegemoet gaat, veroorzaakt door een heftige respons van het lichaam op nieuwe besmettingen door corona en een defecte afweer tegen  andere virussen, bijvoorbeeld griep.
Datzelfde staat ons te wachten. Rutte en trawanten staan klaar om ons zoveel mogelijk prikjes op te dringen, ons zoveel mogelijk te laten dansen met Janssen. Ze sturen ons glimlachend een doodlopende weg in. Voor velen letterlijk.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: